Vex Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Vex Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Vex Aram
Vex Aram

Bảng ngọc Vex aram với Win 51.74% và Pick 59.34%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Lục Luden        

Quyền Trượng Bão Tố        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Súng Lục Luden        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Bão Tố        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trang bị khởi đầu
52.15% Tỷ lệ chọn
13,061 Trận
Trang bị quan trọng
54.9% Tỷ lệ chọn
2,207 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
54.09% Tỷ lệ chọn
4,461 Trận
49.37% Tỷ lệ chọn
4,393 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
49.16% Tỷ lệ chọn
2,146 Trận
51.21% Tỷ lệ chọn
1,244 Trận
51.31% Tỷ lệ chọn
727 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
50.8% Tỷ lệ chọn
437 Trận
55.67% Tỷ lệ chọn
194 Trận
48.33% Tỷ lệ chọn
269 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Bình luận