Bảng Ngọc Nilah mùa 13, Cách Lên Đồ Nilah mạnh nhất

Nilah mùa 13: là xạ thủ cận chiến. Hướng dẫn cộng bảng ngọc bổ trợ Nilah mùa 13 và Cách lên đồ mạnh nhất. Cách chơi, cách combo, khắc chế của Hiện Thân Của Niềm Vui tại Kicdo.

Guide Nilah mùa 13

Nilah

Update 13.10

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.4%
Tỷ lệ chọn 4.4%
Tỷ lệ Ban 13.2%

Bảng ngọc Nilah Bottom với Win 53.34% và Pick 64.25%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Cung Phong Linh        

Súng Hải Tặc        

Bảng ngọc Nilah aram với Win 53.90% và Pick 59.87%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Nỏ Tử Thủ        

Vô Cực Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Cung Phong Linh        

Súng Hải Tặc        

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lối lên đồ thứ hai

Kiếm Ma Youmuu        

Súng Hải Tặc        

Giày Thủy Ngân        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Rìu Mãng Xà        

Lên đồ Nilah Aram

Rìu Mãng Xà        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Ma Vũ Song Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
53%
200 trận
Làn đường
100%
Nilah Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
39%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
36%
Thần thoại
Galeforce
28%
Eclipse
4%
Tỷ lệ chọn trang bị
Ravenous Hydra
45%
The Collector
22%
Bloodthirster
21%
Navori Quickblades
14%
Phantom Dancer
14%
Infinity Edge
9%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
41%
Plated Steelcaps
30%
Mercury s Treads
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
82%
Summoner Spell Ghost
74%
Summoner Spell Cleanse
23%
Một ngày trước
HolyPhoenix

HolyPhoenix

Papara SuperMassive - EUW

Samira
VS.

15/12/15

Kiệt Sức
Tốc Biến
Đoản Đao Navori
Rìu Mãng Xà
Giày Thép Gai
Nỏ Tử Thủ
Huyết Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình Máu
04:00 Rìu Tiamat
05:36 Huyết TrượngGiày
07:23 Rìu Mãng Xà
08:47 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
11:10 Bó Tên Ánh SángHuyết Trượng
12:47 Nỏ Tử ThủThấu Kính Viễn ThịKiếm Dài
14:38 Kiếm B.F.
16:05 Huyết Trượng
18:10 Huyết KiếmÁo Choàng Tím
21:14 Búa Chiến Caulfield
26:44 Đoản Đao Navori
Một ngày trước
Finn

Finn

Astralis - EUW

Zeri
VS.

1/5/3

Tốc Hành
Tốc Biến
Nỏ Tử Thủ
Giày Cuồng Nộ
Rìu Mãng Xà
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình Máu
04:06 GiàyKiếm Dài
08:29 Rìu TiamatDao GămBình Máu
11:37 Huyết Trượng
14:28 Rìu Mãng XàMắt Kiểm Soát
16:20 Giày Cuồng NộKiếm Dài
18:28 Huyết TrượngMắt Kiểm Soát
19:56 Kiếm DàiKiếm Dài
24:19 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng Tím
25:18 Nỏ Tử Thủ
2 ngày trước
HolyPhoenix

HolyPhoenix

Papara SuperMassive - EUW

Ezreal
VS.

9/6/16

Tốc Hành
Tốc Biến
Huyết Kiếm
Rìu Đen
Rìu Mãng Xà
Nỏ Tử Thủ
Giày Bạc
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Kiếm DoranBình Máu
05:05 Rìu TiamatThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:16 Búa Chiến CaulfieldGiày
09:51 Rìu Mãng Xà
11:48 Giày BạcBó Tên Ánh Sáng
16:13 Nỏ Tử ThủThấu Kính Viễn ThịHuyết Trượng
18:57 Huyết Kiếm
21:57 Búa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
24:46 Rìu Đen
2 ngày trước
Finn

Finn

Astralis - EUW

Kai'Sa
VS.

15/7/7

Tốc Hành
Tốc Biến
Đoản Đao Navori
Rìu Mãng Xà
Nỏ Tử Thủ
Kiếm B.F.
Huyết Trượng
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Khiên DoranBình Máu
03:34 Huyết Trượng
05:08 GiàyDao Găm
07:29 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
08:44 Rìu Tiamat
10:25 Giày Cuồng Nộ
12:56 Rìu Mãng Xà
14:09 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:11 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng TímKiếm Dài
19:07 Nỏ Tử ThủKiếm DàiMắt Kiểm Soát
20:49 Búa Chiến Caulfield
22:00 Cuốc Chim
24:27 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm Soát
27:58 Kiếm B.F.Huyết Trượng
2 ngày trước
Patrik

Patrik

EXCEL - EUW

Samira
VS.

5/12/11

Tốc Biến
Kiệt Sức
Vô Cực Kiếm
Huyết Kiếm
Nỏ Tử Thủ
Giày Thép Gai
Áo Vải
Rìu Nhanh Nhẹn
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:30 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:05 Bình Máu
06:04 Bó Tên Ánh SángKiếm DàiGiàyThuốc Tái Sử Dụng
08:37 Nỏ Tử Thủ
11:06 Kiếm B.F.
12:18 Huyết TrượngThấu Kính Viễn Thị
14:14 Huyết Kiếm
17:01 Áo VảiCuốc Chim
20:36 Giày Thép Gai
22:40 Kiếm B.F.
24:30 Vô Cực Kiếm
26:00 Rìu Nhanh Nhẹn

Best Picks vs Nilah

Worst Picks vs Nilah

Best Lane Counters vs Nilah

Anh em có muốn biết K'Sante mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nilah>

Bảng Ngọc bổ trợ Nilah

Chinh phụcNilah được coi là xạ thủ cận chiến nên sẽ có 2 điểm cộng dồn cho mỗi đòn tấn công cơ bản. Chỉ với một combo đơn giản Lướt Trên Mặt Nước lướt tới tiếp cận nhanh tướng địch sau đó là Thủy Kiếm Vô Dạng rất nhanh để tích đủ cộng dồn cho hồi máu và cả hồi máu đến từ nội tại của Thủy Kiếm Vô Dạng nữa. Sẽ đảm bảo Nilah đủ tự tin với lượng hồi máu khi tham gia tấn công của một xạ thủ cận chiến.

Nhịp độ chết người Nhận thêm một lượng tốc độ đánh điên cuồng phải tới 70-90% khi đạt đủ cộng dồn. Đặc biệt còn tăng thêm tầm đánh 50 đơn vị khiến sải tay của Thủy Kiếm Vô Dạng lên đâu đó 400. Khi kết hợp với các trang bị như Móc diệt thủy quái hoặc Gươm suy vong Nilah sẽ sở hữu một lượng DPS khủng khiếp. Với những cú quất roi như trong phim nhật bản.

gạch

Hồi máu vượt trội nếu bạn thích xây bộ trang bị thiên hướng hút máu để lượng máu hồi dư thừa tạo lá chắn từ Thủy Kiếm Vô Dạng là lựa chọn không tồi.

Đắc thắng phù hợp với kiểu chơi mạnh mẽ hổ báo, tất nhiên phải có đồng đội cover đủ tốt giúp bạn hạ gục nhiều tướng địch sẽ phát huy hiệu quả của ngọc này.

Vị trí của Nilah

Đường dưới lý do nội tại của Nilah được thêm 10% hồi máu và 20% khả năng che chắn kích hoạt khi đồng minh che chắn hoặc hồi máu cho Nilah. Dẫn tới Nilah bắt buộc phải là ADC nếu không muốn bỏ đi luôn cái nội tại.

Phép bổ trợ Nilah

Tốc biến + Kiệt sức hoặc Thanh tẩy

Cách lên đồ Nilah

Cách lên đồ Nilah đúng đắn là chọn các trang bị cho tốc độ đánh, khả năng sống sót bởi vì bản thân nội tại của Nilah đã tạo ra rất nhiều sát thương từ crit của mình. (nhận 0-33% Xuyên giáp dựa trên cơ hội tấn công chí mạng). Hãy khởi đầu bằng các trang bị cho độ cơ động hơn là sát thương, khi gặp các kèo khó với sải tay dài hơn rất nhiều khiến giai đoạn đi đường của Nilah vô cùng chật vật thì khiên doran và bình máu là thứ phải mua đầu tiên.

Bảng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng là kỹ năng để farm đường và gây sát thương chính nên bạn sẽ cần nâng max đầu tiên. Không những vậy còn bỏ qua một phần giáp của đối thủ và hồi máu cho chính Nilah.

Chi tiết kỹ năng Nilah

Niềm Vui Bất Tận Nội tại: Niềm Vui Bất Tận

Nilah nhận thêm kinh nghiệm từ việc kết liễu lính, đồng thời cường hóa hiệu ứng hồi máu và lá chắn của đồng minh xung quanh.

Chọn các tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu hoặc buff giáp để đi đường cùng với Nilah.

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng: Q

Nội Tại: Nilah nhận ? Xuyên Giáp, và Đòn Đánh của cô lên tướng sẽ hồi máu tương đương ? lượng sát thương gây ra. Hồi máu phụ trội được chuyển thành Lá Chắn trong 6 giây.

Kích Hoạt: Nilah quất lưỡi roi kiếm, gây 5/10/15/20/25 (+90/100/110/120/130% AD) sát thương vật lý, sát thương tăng theo Tỉ Lệ Chí Mạng. Nếu quất trúng một đơn vị hoặc công trình, Nilah nhận 125 tầm đánh và ? Tốc Độ Đánh, đồng thời Đòn Đánh sẽ lan ra theo hình nón, gây ? sát thương vật lý trong 4 giây.

Cho sát thương lan, thời gian trade dame càng lâu càng có lợi cho Nilah. Full hp lá chắn sẽ được cộng dồn vô hạn.

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ: W

Nilah tạo một màn nước bao bọc bản thân trong 2.25 giây, được Đi Xuyên Vật Thể, và nhận 15/17.5/20/22.5/25% Tốc Độ Di Chuyển, né tránh mọi Đòn Đánh, và giảm sát thương phép nhận vào đi 25%.

Khi kích hoạt, chạm vào đồng minh cũng sẽ tạo lớp bảo hộ cho họ, cho hiệu ứng bảo hộ tương tự trong 1.5 giây.

Bật khi đứng cạnh đồng minh để tạo giáp luôn cho đồng minh.

Lướt Trên Mặt Nước Lướt Trên Mặt Nước: E

Nilah lướt xuyên qua một đơn vị, gây 65/90/115/140/165 (+20% bonus AD) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch cô lướt qua.?

Vũ Điệu Hân Hoan Vũ Điệu Hân Hoan: R

Nilah xoay roi kiếm, gây tổng ? sát thương vật lý trong vòng 1 giây, sau đó kết thúc bằng một cú quất roi gây 125/225/325 (+120% bonus AD) sát thương vật lý đồng thời Kéo kẻ địch xung quanh về phía mình. Nilah và đồng minh xung quanh được hồi Máu tương đương 30% + ? lượng sát thương cô gây ra (10% đối với mục tiêu không phải tướng), chuyển tất cả hồi máu phụ trội thành Lá Chắn tồn tại trong 6 giây.

Cách chơi Nilah

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ có thời gian hồi chiêu khá lâu do đó cần cân nhắc thời điểm khi sử dụng thường là dùng khi cần allin hoặc bị gank.

Nếu muốn trade dame với tướng địch hãy tích đủ 2 cộng dồn.

Các địa hình chật hẹp là nơi ưa thích của Nilah với chiêu cuối Nilah có thể gây sát thương lên cả team địch. Cảm giác Nilah khá giống Diana.

Ở giai đoạn đầu của trận đấu Nilah sẽ hơi khó thở đối với các tướng có sải tay dài. Ví dụ như Caitlyn, đảm bảo với bạn rằng tướng địch sẽ tận dụng lợi thế sải tay dài để cấu máu bạn mỗi khi bạn định last hit lính. Nhưng ngược lại nội tại của Nilah lại cho Nilah nhiều kinh nghiệm hơn mỗi khi last hit lính do đó nếu farm tốt bạn sẽ lên cấp nhanh hơn.

Mà lên cấp sớm hơn phải biết tận dụng lợi thế của việc đó. Cụ thể trước khi lên level 3 hãy kêu gọi hỗ trợ sẵn sàng các hiệu ứng khống chế để tấn công bất ngờ tướng địch. Buff giáp Thủy Giáp Bảo Hộ cho hỗ trợ cả 2 cùng lao vào với Lướt Trên Mặt NướcThủy Kiếm Vô Dạng để cùng dồn sát thương. Bất ngờ như thế không mất tốc biến mới là lạ.

Combo Nilah:

Điểm mạnh & yếu Nilah

Điểm mạnh:

  • Cơ động.
  • Hồi máu tạo giáp cho cả đồng minh.

Điểm yếu:

Phụ thuộc trang bị.

Khắc chế Nilah

Đối thủ đường dưới

Bình luận


Tips

Tích 2 cộng dồn vào E trước khi combat để có thể rút về bằng E từ lần lướt thứ 2 qua lính.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante