Bảng Ngọc Nilah mùa 14, Cách Lên Đồ Nilah build mạnh nhất

Nilah mùa 14: là xạ thủ cận chiến. Hướng dẫn cộng bảng ngọc bổ trợ Nilah mùa 14 và Cách lên đồ mạnh nhất. Cách chơi, cách combo, khắc chế của Hiện Thân Của Niềm Vui tại Kicdo.

Guide Nilah mùa 14

Nilah

Update 14.4

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.4%
Tỷ lệ chọn 4.4%
Tỷ lệ Ban 13.2%

Bảng ngọc Nilah Bottom với Win 54.55% và Pick 66.67%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Đoản Đao Navori        

Nỏ Tử Thủ        

Bảng ngọc Nilah aram với Win 56.56% và Pick 57.01%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Đoản Đao Navori        

Nỏ Tử Thủ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Cung Phong Linh        

Súng Hải Tặc        

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lối lên đồ thứ hai

Kiếm Ma Youmuu        

Súng Hải Tặc        

Giày Thủy Ngân        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Rìu Mãng Xà        

Lên đồ Nilah Aram

Rìu Mãng Xà        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Ma Vũ Song Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
49%
200 trận
Làn đường
98%
2%
Nilah Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
38%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
38%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
46%
Plated Steelcaps
27%
Mercury s Treads
7%
Thần thoại
Galeforce
28%
Duskblade of Draktharr
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
The Collector
75%
Immortal Shieldbow
24%
Lord Dominik s Regards
22%
Bloodthirster
17%
Guardian Angel
7%
Maw of Malmortius
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Ghost
82%
Summoner Spell Flash
77%
Summoner Spell Cleanse
32%
2 giờ trước
Crownie

Crownie

Team BDS - KR

Kai'Sa
VS.

6/7/5

Tốc Hành
Tốc Biến
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Thép Gai
Súng Hải Tặc
Nỏ Tử Thủ
Kiếm Dài
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:02 Khiên DoranBình Máu
02:19 Bình Máu
03:23 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
06:26 Cuốc ChimGiày
10:09 Súng Hải Tặc
11:52 Kiếm Dài
15:12 Dao Hung TànThấu Kính Viễn ThịGiày Thép Gai
19:00 Búa Chiến Caulfield
20:29 Móng Vuốt Ám Muội
22:20 Cuốc ChimKiếm Dài
25:15 Áo Choàng TímHuyết Trượng
26:48 Nỏ Tử ThủKiếm Dài
7 giờ trước
Yeon

Yeon

Team Liquid Honda - KR

Jhin
VS.

4/7/3

Tốc Biến
Tốc Hành
Mắt Kiểm Soát
Đoản Đao Navori
Súng Hải Tặc
Giày Thép Gai
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Mắt XanhMắt XanhKhiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:00 Thuốc Tái Sử DụngKiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
06:13 Dao Hung TànCuốc Chim
08:37 Súng Hải TặcGiàyMắt Kiểm Soát
09:51 Giày Thép Gai
11:27 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
14:10 Thấu Kính Viễn ThịKiếm B.F.
18:10 Đoản Đao Navori
18:44 Mắt Kiểm Soát
11 giờ trước
Comp

Comp

KOI - EUW

Ezreal
VS.

6/2/14

Tốc Biến
Tốc Hành
Giày Cuồng Nộ
Súng Hải Tặc
Đoản Đao Navori
Huyết Trượng
Huyết Kiếm
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
06:23 Dao Hung TànGiàyThuốc Tái Sử Dụng
09:32 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
12:56 Súng Hải TặcThấu Kính Viễn ThịKiếm DàiKiếm Dài
16:18 Búa Chiến CaulfieldKiếm B.F.
18:11 Đoản Đao NavoriDao Găm
21:45 Giày Cuồng NộKiếm B.F.Huyết Trượng
23:43 Huyết KiếmĐồng Hồ Ngưng Đọng
26:53 Huyết Trượng
11 giờ trước
Bull

Bull

Kwangdong Freecs - KR

Ezreal
VS.

4/2/1

Tốc Hành
Thanh Tẩy
Kiếm Doran
Mắt Kiểm Soát
Giày Thép Gai
Kiếm Dài
Súng Hải Tặc
Kiếm B.F.
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Kiếm DoranBình Máu
03:55 Dao Hung Tàn
05:20 Cuốc ChimBình Máu
10:01 Súng Hải TặcGiàyKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:23 Kiếm B.F.Mắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
14:39 Giày Thép Gai
11 giờ trước
Route

Route

Jin Air Green Wings - KR

Samira
VS.

6/1/0

Tốc Hành
Tốc Biến
Giày Thép Gai
Súng Hải Tặc
Đoản Đao Navori
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Kiếm DoranBình Máu
05:31 Dao Hung TànGiàyThuốc Tái Sử Dụng
07:21 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
09:27 Súng Hải Tặc
11:50 Kiếm B.F.Mắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:48 Kiếm DàiKiếm Dài
16:06 Giày Thép Gai
18:52 Đoản Đao Navori

Anh em có muốn biết K'Sante mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nilah

Bảng Ngọc bổ trợ Nilah

Chinh phụcNilah được coi là xạ thủ cận chiến nên sẽ có 2 điểm cộng dồn cho mỗi đòn tấn công cơ bản. Chỉ với một combo đơn giản Lướt Trên Mặt Nước lướt tới tiếp cận nhanh tướng địch sau đó là Thủy Kiếm Vô Dạng rất nhanh để tích đủ cộng dồn cho hồi máu và cả hồi máu đến từ nội tại của Thủy Kiếm Vô Dạng nữa. Sẽ đảm bảo Nilah đủ tự tin với lượng hồi máu khi tham gia tấn công của một xạ thủ cận chiến.

Nhịp độ chết người Nhận thêm một lượng tốc độ đánh điên cuồng phải tới 70-90% khi đạt đủ cộng dồn. Đặc biệt còn tăng thêm tầm đánh 50 đơn vị khiến sải tay của Thủy Kiếm Vô Dạng lên đâu đó 400. Khi kết hợp với các trang bị như Móc diệt thủy quái hoặc Gươm suy vong Nilah sẽ sở hữu một lượng DPS khủng khiếp. Với những cú quất roi như trong phim nhật bản.

gạch

Hồi máu vượt trội nếu bạn thích xây bộ trang bị thiên hướng hút máu để lượng máu hồi dư thừa tạo lá chắn từ Thủy Kiếm Vô Dạng là lựa chọn không tồi.

Đắc thắng phù hợp với kiểu chơi mạnh mẽ hổ báo, tất nhiên phải có đồng đội cover đủ tốt giúp bạn hạ gục nhiều tướng địch sẽ phát huy hiệu quả của ngọc này.

Vị trí của Nilah

Đường dưới lý do nội tại của Nilah được thêm 10% hồi máu và 20% khả năng che chắn kích hoạt khi đồng minh che chắn hoặc hồi máu cho Nilah. Dẫn tới Nilah bắt buộc phải là ADC nếu không muốn bỏ đi luôn cái nội tại.

Phép bổ trợ Nilah

Tốc biến + Kiệt sức hoặc Thanh tẩy

Cách lên đồ Nilah

Cách lên đồ Nilah đúng đắn là chọn các trang bị cho tốc độ đánh, khả năng sống sót bởi vì bản thân nội tại của Nilah đã tạo ra rất nhiều sát thương từ crit của mình. (nhận 0-33% Xuyên giáp dựa trên cơ hội tấn công chí mạng). Hãy khởi đầu bằng các trang bị cho độ cơ động hơn là sát thương, khi gặp các kèo khó với sải tay dài hơn rất nhiều khiến giai đoạn đi đường của Nilah vô cùng chật vật thì khiên doran và bình máu là thứ phải mua đầu tiên.

Bảng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng là kỹ năng để farm đường và gây sát thương chính nên bạn sẽ cần nâng max đầu tiên. Không những vậy còn bỏ qua một phần giáp của đối thủ và hồi máu cho chính Nilah.

Chi tiết kỹ năng Nilah

Niềm Vui Bất Tận Nội tại: Niềm Vui Bất Tận

Nilah nhận thêm kinh nghiệm từ việc kết liễu lính, đồng thời cường hóa hiệu ứng hồi máu và lá chắn của đồng minh xung quanh.

Chọn các tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu hoặc buff giáp để đi đường cùng với Nilah.

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng: Q

Nội Tại: Nilah nhận ? Xuyên Giáp, và Đòn Đánh của cô lên tướng sẽ hồi máu tương đương ? lượng sát thương gây ra. Hồi máu phụ trội được chuyển thành Lá Chắn trong 6 giây.

Kích Hoạt: Nilah quất lưỡi roi kiếm, gây 5/10/15/20/25 (+90/100/110/120/130% AD) sát thương vật lý, sát thương tăng theo Tỉ Lệ Chí Mạng. Nếu quất trúng một đơn vị hoặc công trình, Nilah nhận 125 tầm đánh và ? Tốc Độ Đánh, đồng thời Đòn Đánh sẽ lan ra theo hình nón, gây ? sát thương vật lý trong 4 giây.

Cho sát thương lan, thời gian trade dame càng lâu càng có lợi cho Nilah. Full hp lá chắn sẽ được cộng dồn vô hạn.

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ: W

Nilah tạo một màn nước bao bọc bản thân trong 2.25 giây, được Đi Xuyên Vật Thể, và nhận 15/17.5/20/22.5/25% Tốc Độ Di Chuyển, né tránh mọi Đòn Đánh, và giảm sát thương phép nhận vào đi 25%.

Khi kích hoạt, chạm vào đồng minh cũng sẽ tạo lớp bảo hộ cho họ, cho hiệu ứng bảo hộ tương tự trong 1.5 giây.

Bật khi đứng cạnh đồng minh để tạo giáp luôn cho đồng minh.

Lướt Trên Mặt Nước Lướt Trên Mặt Nước: E

Nilah lướt xuyên qua một đơn vị, gây 65/90/115/140/165 (+20% bonus AD) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch cô lướt qua.?

Vũ Điệu Hân Hoan Vũ Điệu Hân Hoan: R

Nilah xoay roi kiếm, gây tổng ? sát thương vật lý trong vòng 1 giây, sau đó kết thúc bằng một cú quất roi gây 125/225/325 (+120% bonus AD) sát thương vật lý đồng thời Kéo kẻ địch xung quanh về phía mình. Nilah và đồng minh xung quanh được hồi Máu tương đương 30% + ? lượng sát thương cô gây ra (10% đối với mục tiêu không phải tướng), chuyển tất cả hồi máu phụ trội thành Lá Chắn tồn tại trong 6 giây.

Cách chơi Nilah

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ có thời gian hồi chiêu khá lâu do đó cần cân nhắc thời điểm khi sử dụng thường là dùng khi cần allin hoặc bị gank.

Nếu muốn trade dame với tướng địch hãy tích đủ 2 cộng dồn.

Các địa hình chật hẹp là nơi ưa thích của Nilah với chiêu cuối Nilah có thể gây sát thương lên cả team địch. Cảm giác Nilah khá giống Diana.

Ở giai đoạn đầu của trận đấu Nilah sẽ hơi khó thở đối với các tướng có sải tay dài. Ví dụ như Caitlyn, đảm bảo với bạn rằng tướng địch sẽ tận dụng lợi thế sải tay dài để cấu máu bạn mỗi khi bạn định last hit lính. Nhưng ngược lại nội tại của Nilah lại cho Nilah nhiều kinh nghiệm hơn mỗi khi last hit lính do đó nếu farm tốt bạn sẽ lên cấp nhanh hơn.

Mà lên cấp sớm hơn phải biết tận dụng lợi thế của việc đó. Cụ thể trước khi lên level 3 hãy kêu gọi hỗ trợ sẵn sàng các hiệu ứng khống chế để tấn công bất ngờ tướng địch. Buff giáp Thủy Giáp Bảo Hộ cho hỗ trợ cả 2 cùng lao vào với Lướt Trên Mặt NướcThủy Kiếm Vô Dạng để cùng dồn sát thương. Bất ngờ như thế không mất tốc biến mới là lạ.

Combo Nilah:

Điểm mạnh & yếu Nilah

Điểm mạnh:

  • Cơ động.
  • Hồi máu tạo giáp cho cả đồng minh.

Điểm yếu:

Phụ thuộc trang bị.

Khắc chế Nilah

Đối thủ đường dưới

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Tích 2 cộng dồn vào E trước khi combat để có thể rút về bằng E từ lần lướt thứ 2 qua lính.

Tướng mới anh em