Bảng Ngọc Nilah mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Nilah mùa 12: là xạ thủ cận chiến. Hướng dẫn cộng bảng ngọc bổ trợ Nilah mùa 12 và Cách lên đồ mạnh nhất. Cách chơi, cách combo, khắc chế của Hiện Thân Của Niềm Vui tại Kicdo.

Guide Nilah mùa 12

Xạ thủ - Dễ chơi - Vị trí: Update 12.13

Sức mạnh Nilah

Bảng ngọc Nilah Bot với Win 66.23% và Pick 82.31%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Tiếp sức        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Nilah với Win 80.1% và Pick 94%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Tiếp sức        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Nỏ Tử Thủ        

Giày Cuồng Nộ        

Ma Vũ Song Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Lối lên đồ thứ hai

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Thép Gai        

Gươm Suy Vong        

Ma Vũ Song Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lối lên đồ thứ ba

Nỏ Tử Thủ        

Giày Cuồng Nộ        

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Vô Cực Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
50%
171 matches
Làn đường
96%
2%
Nilah Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
62%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
15%
Thần thoại
Immortal Shieldbow
78%
Kraken Slayer
12%
Tỷ lệ chọn trang bị
Phantom Dancer
63%
Infinity Edge
37%
Bloodthirster
9%
Death s Dance
8%
Lord Dominik s Regards
5%
The Collector
5%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
74%
Plated Steelcaps
17%
Mercury s Treads
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
92%
Summoner Spell Exhaust
29%
Summoner Spell Cleanse
28%
42 phút trước
TitaN

TitaN

RED Kalunga - BR

Sivir
VS.

7/2/6

Kiệt Sức
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Đoản Đao Navori
Ma Vũ Song Kiếm
Nỏ Tử Thủ
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:49 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
07:56 Bó Tên Ánh SángGiàyMắt Kiểm Soát
12:05 Nỏ Tử ThủMắt Kiểm Soát
14:37 Giày Cuồng NộSong KiếmThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
18:19 Ma Vũ Song KiếmCuốc ChimMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:35 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
Một giờ trước
TitaN

TitaN

RED Kalunga - BR

Samira
VS.

9/7/11

Kiệt Sức
Tốc Biến
Nỏ Tử Thủ
Ma Vũ Song Kiếm
Đoản Đao Navori
Vô Cực Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:06 Kiếm DàiKiếm Dài
05:21 Giày
06:43 Dao GămBình Máu
08:59 Bó Tên Ánh SángGiày Cuồng Nộ
10:59 Áo Choàng TímBình Máu
13:33 Nỏ Tử Thủ
17:46 Ma Vũ Song KiếmMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
20:18 Cuốc Chim
22:49 Kiếm B.F.
23:32 Vô Cực KiếmMắt Kiểm Soát
27:08 Cuốc ChimKiếm Dài
29:04 Búa Chiến Caulfield
30:26 Đoản Đao Navori
5 giờ trước
Stixxay

Stixxay

Golden Guardians - NA

Jhin
VS.

2/2/7

Hồi Máu
Tốc Biến
Thuốc Tái Sử Dụng
Nỏ Tử Thủ
Kiếm B.F.
Áo Choàng Tím
Ma Vũ Song Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DàiMắt XanhBình MáuBình MáuBình Máu
03:15 Kiếm Dài
04:33 Dao GămBình MáuBình Máu
08:02 Huyết TrượngKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
10:23 Bó Tên Ánh SángMắt Kiểm Soát
11:54 Áo Choàng TímGiày
13:58 Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
16:50 Song KiếmMắt Kiểm Soát
19:34 Ma Vũ Song Kiếm
21:15 Áo Choàng TímMắt Kiểm Soát
24:33 Kiếm B.F.
5 giờ trước
Patrik

Patrik

EXCEL - EUW

Tristana
VS.

6/10/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Vô Cực Kiếm
Ma Vũ Song Kiếm
Nỏ Tử Thủ
Áo Choàng Tím
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:44 Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
05:54 Bó Tên Ánh Sáng
08:13 Huyết Trượng
09:49 Áo Choàng Tím
12:06 Nỏ Tử Thủ
13:47 Áo Choàng TímÁo Choàng Tím
15:10 Kiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
17:13 Cuốc Chim
20:54 Vô Cực KiếmÁo Choàng TímGiày Cuồng NộMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
26:22 Ma Vũ Song Kiếm
5 giờ trước
micaO

micaO

INTZ - BR

Sivir
VS.

6/11/6

Tốc Biến
Hồi Máu
Vô Cực Kiếm
Ma Vũ Song Kiếm
Nỏ Tử Thủ
Vũ Điệu Tử Thần
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
02:29 Thuốc Tái Sử Dụng
05:35 Kiếm DàiKiếm DàiGiày
07:35 Giày Cuồng Nộ
09:30 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng Tím
13:33 Nỏ Tử ThủMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
15:57 Song KiếmKiếm DàiKiếm Dài
17:35 Ma Vũ Song KiếmMắt Kiểm Soát
19:36 Cuốc Chim
23:00 Kiếm B.F.
24:45 Mắt Kiểm Soát
26:37 Áo Choàng Tím
29:50 Vô Cực Kiếm
31:29 Giáp LướiBúa Chiến Caulfield
35:06 Vũ Điệu Tử Thần
36:53 Dược Phẩm Phẫn Nộ

Best Picks vs Nilah

Worst Picks vs Nilah

Best Lane Counters vs Nilah

Anh em có muốn biết Taliyah mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nilah>

Bảng Ngọc bổ trợ Nilah

Chinh phụcNilah được coi là xạ thủ cận chiến nên sẽ có 2 điểm cộng dồn cho mỗi đòn tấn công cơ bản. Chỉ với một combo đơn giản Lướt Trên Mặt Nước lướt tới tiếp cận nhanh tướng địch sau đó là Thủy Kiếm Vô Dạng rất nhanh để tích đủ cộng dồn cho hồi máu và cả hồi máu đến từ nội tại của Thủy Kiếm Vô Dạng nữa. Sẽ đảm bảo Nilah đủ tự tin với lượng hồi máu khi tham gia tấn công của một xạ thủ cận chiến.

Nhịp độ chết người Nhận thêm một lượng tốc độ đánh điên cuồng phải tới 70-90% khi đạt đủ cộng dồn. Đặc biệt còn tăng thêm tầm đánh 50 đơn vị khiến sải tay của Thủy Kiếm Vô Dạng lên đâu đó 400. Khi kết hợp với các trang bị như Móc diệt thủy quái hoặc Gươm suy vong Nilah sẽ sở hữu một lượng DPS khủng khiếp. Với những cú quất roi như trong phim nhật bản.

gạch

Hồi máu vượt trội nếu bạn thích xây bộ trang bị thiên hướng hút máu để lượng máu hồi dư thừa tạo lá chắn từ Thủy Kiếm Vô Dạng là lựa chọn không tồi.

Đắc thắng phù hợp với kiểu chơi mạnh mẽ hổ báo, tất nhiên phải có đồng đội cover đủ tốt giúp bạn hạ gục nhiều tướng địch sẽ phát huy hiệu quả của ngọc này.

Vị trí của Nilah

Đường dưới lý do nội tại của Nilah được thêm 10% hồi máu và 20% khả năng che chắn kích hoạt khi đồng minh che chắn hoặc hồi máu cho Nilah. Dẫn tới Nilah bắt buộc phải là ADC nếu không muốn bỏ đi luôn cái nội tại.

Phép bổ trợ Nilah

Tốc biến + Kiệt sức hoặc Thanh tẩy

Cách lên đồ Nilah

Cách lên đồ Nilah đúng đắn là chọn các trang bị cho tốc độ đánh, khả năng sống sót bởi vì bản thân nội tại của Nilah đã tạo ra rất nhiều sát thương từ crit của mình. (nhận 0-33% Xuyên giáp dựa trên cơ hội tấn công chí mạng). Hãy khởi đầu bằng các trang bị cho độ cơ động hơn là sát thương, khi gặp các kèo khó với sải tay dài hơn rất nhiều khiến giai đoạn đi đường của Nilah vô cùng chật vật thì khiên doran và bình máu là thứ phải mua đầu tiên.

Bảng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng là kỹ năng để farm đường và gây sát thương chính nên bạn sẽ cần nâng max đầu tiên. Không những vậy còn bỏ qua một phần giáp của đối thủ và hồi máu cho chính Nilah.

Chi tiết kỹ năng Nilah

Niềm Vui Bất Tận Nội tại: Niềm Vui Bất Tận

Nilah nhận thêm kinh nghiệm từ việc kết liễu lính, đồng thời cường hóa hiệu ứng hồi máu và lá chắn của đồng minh xung quanh.

Chọn các tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu hoặc buff giáp để đi đường cùng với Nilah.

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng: Q

Nội Tại: Nilah nhận ? Xuyên Giáp, và Đòn Đánh của cô lên tướng sẽ hồi máu tương đương ? lượng sát thương gây ra. Hồi máu phụ trội được chuyển thành Lá Chắn trong 6 giây.

Kích Hoạt: Nilah quất lưỡi roi kiếm, gây 5/10/15/20/25 (+90/100/110/120/130% AD) sát thương vật lý, sát thương tăng theo Tỉ Lệ Chí Mạng. Nếu quất trúng một đơn vị hoặc công trình, Nilah nhận 125 tầm đánh và ? Tốc Độ Đánh, đồng thời Đòn Đánh sẽ lan ra theo hình nón, gây ? sát thương vật lý trong 4 giây.

Cho sát thương lan, thời gian trade dame càng lâu càng có lợi cho Nilah. Full hp lá chắn sẽ được cộng dồn vô hạn.

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ: W

Nilah tạo một màn nước bao bọc bản thân trong 2.25 giây, được Đi Xuyên Vật Thể, và nhận 15/17.5/20/22.5/25% Tốc Độ Di Chuyển, né tránh mọi Đòn Đánh, và giảm sát thương phép nhận vào đi 25%.

Khi kích hoạt, chạm vào đồng minh cũng sẽ tạo lớp bảo hộ cho họ, cho hiệu ứng bảo hộ tương tự trong 1.5 giây.

Bật khi đứng cạnh đồng minh để tạo giáp luôn cho đồng minh.

Lướt Trên Mặt Nước Lướt Trên Mặt Nước: E

Nilah lướt xuyên qua một đơn vị, gây 65/90/115/140/165 (+20% bonus AD) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch cô lướt qua.?

Vũ Điệu Hân Hoan Vũ Điệu Hân Hoan: R

Nilah xoay roi kiếm, gây tổng ? sát thương vật lý trong vòng 1 giây, sau đó kết thúc bằng một cú quất roi gây 125/225/325 (+120% bonus AD) sát thương vật lý đồng thời Kéo kẻ địch xung quanh về phía mình. Nilah và đồng minh xung quanh được hồi Máu tương đương 30% + ? lượng sát thương cô gây ra (10% đối với mục tiêu không phải tướng), chuyển tất cả hồi máu phụ trội thành Lá Chắn tồn tại trong 6 giây.

Cách chơi Nilah

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ có thời gian hồi chiêu khá lâu do đó cần cân nhắc thời điểm khi sử dụng thường là dùng khi cần allin hoặc bị gank.

Nếu muốn trade dame với tướng địch hãy tích đủ 2 cộng dồn.

Các địa hình chật hẹp là nơi ưa thích của Nilah với chiêu cuối Nilah có thể gây sát thương lên cả team địch. Cảm giác Nilah khá giống Diana.

Ở giai đoạn đầu của trận đấu Nilah sẽ hơi khó thở đối với các tướng có sải tay dài. Ví dụ như Caitlyn, đảm bảo với bạn rằng tướng địch sẽ tận dụng lợi thế sải tay dài để cấu máu bạn mỗi khi bạn định last hit lính. Nhưng ngược lại nội tại của Nilah lại cho Nilah nhiều kinh nghiệm hơn mỗi khi last hit lính do đó nếu farm tốt bạn sẽ lên cấp nhanh hơn.

Mà lên cấp sớm hơn phải biết tận dụng lợi thế của việc đó. Cụ thể trước khi lên level 3 hãy kêu gọi hỗ trợ sẵn sàng các hiệu ứng khống chế để tấn công bất ngờ tướng địch. Buff giáp Thủy Giáp Bảo Hộ cho hỗ trợ cả 2 cùng lao vào với Lướt Trên Mặt NướcThủy Kiếm Vô Dạng để cùng dồn sát thương. Bất ngờ như thế không mất tốc biến mới là lạ.

Combo Nilah:

Điểm mạnh & yếu Nilah

Điểm mạnh:

  • Cơ động.
  • Hồi máu tạo giáp cho cả đồng minh.

Điểm yếu:

Phụ thuộc trang bị.

Khắc chế Nilah

Đối thủ đường dưới

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Tích 2 cộng dồn vào E trước khi combat để có thể rút về bằng E từ lần lướt thứ 2 qua lính.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
Bel'Veth
Bel'Veth