Bảng Ngọc Nilah mùa 13, Cách Lên Đồ Nilah build mạnh nhất

Nilah mùa 13: là xạ thủ cận chiến. Hướng dẫn cộng bảng ngọc bổ trợ Nilah mùa 13 và Cách lên đồ mạnh nhất. Cách chơi, cách combo, khắc chế của Hiện Thân Của Niềm Vui tại Kicdo.

Guide Nilah mùa 13

Nilah

Update 13.18

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.4%
Tỷ lệ chọn 4.4%
Tỷ lệ Ban 13.2%

Bảng ngọc Nilah Bottom với Win 55.13% và Pick 72.9%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Đoản Đao Navori        

Nỏ Thần Dominik        

Bảng ngọc Nilah aram với Win 56.11% và Pick 58.22%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Đoản Đao Navori        

Nỏ Tử Thủ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Cung Phong Linh        

Súng Hải Tặc        

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lối lên đồ thứ hai

Kiếm Ma Youmuu        

Súng Hải Tặc        

Giày Thủy Ngân        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Rìu Mãng Xà        

Lên đồ Nilah Aram

Rìu Mãng Xà        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Ma Vũ Song Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
100%
Nilah Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
40%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
37%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
31%
Berserker s Greaves
30%
Mercury s Treads
7%
Thần thoại
Navori Quickblades
53%
Galeforce
35%
Tỷ lệ chọn trang bị
The Collector
71%
Bloodthirster
31%
Immortal Shieldbow
24%
Lord Dominik s Regards
10%
Guardian Angel
7%
Maw of Malmortius
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Ghost
77%
Summoner Spell Flash
59%
Summoner Spell Cleanse
38%
Một giờ trước
TitaN

TitaN

RED Kalunga - BR

Vayne
VS.

8/0/2

Thanh Tẩy
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Đoản Đao Navori
Súng Hải Tặc
Song Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Lan Tràn
Lan Tràn
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:22 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
05:28 Dao Hung TànMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
07:55 Cuốc ChimGiàyDao Găm
10:15 Súng Hải TặcKiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
12:27 Giày Cuồng NộBúa Chiến CaulfieldThấu Kính Viễn Thị
14:15 Đoản Đao NavoriSong KiếmMắt Kiểm Soát
5 giờ trước
Patrik

Patrik

EXCEL - EUW

Zeri
VS.

10/3/4

Tốc Biến
Tốc Hành
Giày Thép Gai
Đoản Đao Navori
Nỏ Tử Thủ
Súng Hải Tặc
Áo Choàng Tím
Kiếm B.F.
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:30 Dao Hung TànGiàyMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
07:52 Cuốc Chim
10:19 Súng Hải TặcKiếm Dài
12:57 Kiếm B.F.Kiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
15:06 Giày Thép Gai
18:13 Đoản Đao Navori
20:25 Cuốc ChimKiếm Dài
22:43 Nỏ Tử Thủ
24:38 Áo Choàng Tím
25:23 Kiếm B.F.
5 giờ trước
Carzzy

Carzzy

MAD Lions - EUW

Draven
VS.

14/6/13

Tốc Biến
Kiệt Sức
Giày Thép Gai
Cung Phong Linh
Súng Hải Tặc
Nỏ Thần Dominik
Nỏ Tử Thủ
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Lan Tràn
Lan Tràn
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
04:17 Dao Hung Tàn
05:59 GiàyGiáp LụaKiếm Dài
08:54 Kiếm B.F.
12:08 Cung Phong LinhMắt Kiểm Soát
14:54 Súng Hải TặcGiày Thép GaiThấu Kính Viễn Thị
17:12 Huyết Trượng
19:47 Cuốc Chim
21:39 Nỏ Tử ThủÁo Choàng Tím
25:09 Nỏ Thần Dominik
26:57 Áo Choàng Tím
9 giờ trước
Hans Sama

Hans Sama

G2 Esports - EUW

Tristana
VS.

0/4/1

Tốc Biến
Tốc Hành
Kiếm Doran
Bình Máu
Giày
Súng Hải Tặc
Kiếm Dài
Kiếm Dài
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:34 Kiếm Dài
06:18 Dao Hung TànGiàyBình Máu
09:03 Cuốc Chim
11:14 Súng Hải Tặc
12:45 Kiếm Dài
13:40 Kiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
13 giờ trước
Bull

Bull

Kwangdong Freecs - KR

Kai'Sa
VS.

7/6/4

Tốc Biến
Lá Chắn
Giày Thép Gai
Mắt Kiểm Soát
Súng Hải Tặc
Đoản Đao Navori
Nỏ Thần Dominik
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Kiếm DoranBình Máu
06:10 Dao Hung TànBình Máu
08:32 Cuốc ChimThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
11:48 Súng Hải TặcKiếm Dài
13:25 Kiếm B.F.
14:15 Thấu Kính Viễn ThịÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
18:20 Búa Chiến CaulfieldĐoản Đao Navori
21:03 Giày Thép GaiÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
21:51 Mắt Kiểm Soát
24:39 Cuốc Chim
27:06 Cung XanhMắt Kiểm Soát
28:26 Nỏ Thần Dominik
29:17 Áo Choàng Tím

Best Picks vs Nilah

Worst Picks vs Nilah

Best Lane Counters vs Nilah

Anh em có muốn biết K'Sante mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nilah>

Bảng Ngọc bổ trợ Nilah

Chinh phụcNilah được coi là xạ thủ cận chiến nên sẽ có 2 điểm cộng dồn cho mỗi đòn tấn công cơ bản. Chỉ với một combo đơn giản Lướt Trên Mặt Nước lướt tới tiếp cận nhanh tướng địch sau đó là Thủy Kiếm Vô Dạng rất nhanh để tích đủ cộng dồn cho hồi máu và cả hồi máu đến từ nội tại của Thủy Kiếm Vô Dạng nữa. Sẽ đảm bảo Nilah đủ tự tin với lượng hồi máu khi tham gia tấn công của một xạ thủ cận chiến.

Nhịp độ chết người Nhận thêm một lượng tốc độ đánh điên cuồng phải tới 70-90% khi đạt đủ cộng dồn. Đặc biệt còn tăng thêm tầm đánh 50 đơn vị khiến sải tay của Thủy Kiếm Vô Dạng lên đâu đó 400. Khi kết hợp với các trang bị như Móc diệt thủy quái hoặc Gươm suy vong Nilah sẽ sở hữu một lượng DPS khủng khiếp. Với những cú quất roi như trong phim nhật bản.

gạch

Hồi máu vượt trội nếu bạn thích xây bộ trang bị thiên hướng hút máu để lượng máu hồi dư thừa tạo lá chắn từ Thủy Kiếm Vô Dạng là lựa chọn không tồi.

Đắc thắng phù hợp với kiểu chơi mạnh mẽ hổ báo, tất nhiên phải có đồng đội cover đủ tốt giúp bạn hạ gục nhiều tướng địch sẽ phát huy hiệu quả của ngọc này.

Vị trí của Nilah

Đường dưới lý do nội tại của Nilah được thêm 10% hồi máu và 20% khả năng che chắn kích hoạt khi đồng minh che chắn hoặc hồi máu cho Nilah. Dẫn tới Nilah bắt buộc phải là ADC nếu không muốn bỏ đi luôn cái nội tại.

Phép bổ trợ Nilah

Tốc biến + Kiệt sức hoặc Thanh tẩy

Cách lên đồ Nilah

Cách lên đồ Nilah đúng đắn là chọn các trang bị cho tốc độ đánh, khả năng sống sót bởi vì bản thân nội tại của Nilah đã tạo ra rất nhiều sát thương từ crit của mình. (nhận 0-33% Xuyên giáp dựa trên cơ hội tấn công chí mạng). Hãy khởi đầu bằng các trang bị cho độ cơ động hơn là sát thương, khi gặp các kèo khó với sải tay dài hơn rất nhiều khiến giai đoạn đi đường của Nilah vô cùng chật vật thì khiên doran và bình máu là thứ phải mua đầu tiên.

Bảng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thứ tự nâng kỹ năng Nilah

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng là kỹ năng để farm đường và gây sát thương chính nên bạn sẽ cần nâng max đầu tiên. Không những vậy còn bỏ qua một phần giáp của đối thủ và hồi máu cho chính Nilah.

Chi tiết kỹ năng Nilah

Niềm Vui Bất Tận Nội tại: Niềm Vui Bất Tận

Nilah nhận thêm kinh nghiệm từ việc kết liễu lính, đồng thời cường hóa hiệu ứng hồi máu và lá chắn của đồng minh xung quanh.

Chọn các tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu hoặc buff giáp để đi đường cùng với Nilah.

Thủy Kiếm Vô Dạng Thủy Kiếm Vô Dạng: Q

Nội Tại: Nilah nhận ? Xuyên Giáp, và Đòn Đánh của cô lên tướng sẽ hồi máu tương đương ? lượng sát thương gây ra. Hồi máu phụ trội được chuyển thành Lá Chắn trong 6 giây.

Kích Hoạt: Nilah quất lưỡi roi kiếm, gây 5/10/15/20/25 (+90/100/110/120/130% AD) sát thương vật lý, sát thương tăng theo Tỉ Lệ Chí Mạng. Nếu quất trúng một đơn vị hoặc công trình, Nilah nhận 125 tầm đánh và ? Tốc Độ Đánh, đồng thời Đòn Đánh sẽ lan ra theo hình nón, gây ? sát thương vật lý trong 4 giây.

Cho sát thương lan, thời gian trade dame càng lâu càng có lợi cho Nilah. Full hp lá chắn sẽ được cộng dồn vô hạn.

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ: W

Nilah tạo một màn nước bao bọc bản thân trong 2.25 giây, được Đi Xuyên Vật Thể, và nhận 15/17.5/20/22.5/25% Tốc Độ Di Chuyển, né tránh mọi Đòn Đánh, và giảm sát thương phép nhận vào đi 25%.

Khi kích hoạt, chạm vào đồng minh cũng sẽ tạo lớp bảo hộ cho họ, cho hiệu ứng bảo hộ tương tự trong 1.5 giây.

Bật khi đứng cạnh đồng minh để tạo giáp luôn cho đồng minh.

Lướt Trên Mặt Nước Lướt Trên Mặt Nước: E

Nilah lướt xuyên qua một đơn vị, gây 65/90/115/140/165 (+20% bonus AD) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch cô lướt qua.?

Vũ Điệu Hân Hoan Vũ Điệu Hân Hoan: R

Nilah xoay roi kiếm, gây tổng ? sát thương vật lý trong vòng 1 giây, sau đó kết thúc bằng một cú quất roi gây 125/225/325 (+120% bonus AD) sát thương vật lý đồng thời Kéo kẻ địch xung quanh về phía mình. Nilah và đồng minh xung quanh được hồi Máu tương đương 30% + ? lượng sát thương cô gây ra (10% đối với mục tiêu không phải tướng), chuyển tất cả hồi máu phụ trội thành Lá Chắn tồn tại trong 6 giây.

Cách chơi Nilah

Thủy Giáp Bảo Hộ Thủy Giáp Bảo Hộ có thời gian hồi chiêu khá lâu do đó cần cân nhắc thời điểm khi sử dụng thường là dùng khi cần allin hoặc bị gank.

Nếu muốn trade dame với tướng địch hãy tích đủ 2 cộng dồn.

Các địa hình chật hẹp là nơi ưa thích của Nilah với chiêu cuối Nilah có thể gây sát thương lên cả team địch. Cảm giác Nilah khá giống Diana.

Ở giai đoạn đầu của trận đấu Nilah sẽ hơi khó thở đối với các tướng có sải tay dài. Ví dụ như Caitlyn, đảm bảo với bạn rằng tướng địch sẽ tận dụng lợi thế sải tay dài để cấu máu bạn mỗi khi bạn định last hit lính. Nhưng ngược lại nội tại của Nilah lại cho Nilah nhiều kinh nghiệm hơn mỗi khi last hit lính do đó nếu farm tốt bạn sẽ lên cấp nhanh hơn.

Mà lên cấp sớm hơn phải biết tận dụng lợi thế của việc đó. Cụ thể trước khi lên level 3 hãy kêu gọi hỗ trợ sẵn sàng các hiệu ứng khống chế để tấn công bất ngờ tướng địch. Buff giáp Thủy Giáp Bảo Hộ cho hỗ trợ cả 2 cùng lao vào với Lướt Trên Mặt NướcThủy Kiếm Vô Dạng để cùng dồn sát thương. Bất ngờ như thế không mất tốc biến mới là lạ.

Combo Nilah:

Điểm mạnh & yếu Nilah

Điểm mạnh:

  • Cơ động.
  • Hồi máu tạo giáp cho cả đồng minh.

Điểm yếu:

Phụ thuộc trang bị.

Khắc chế Nilah

Đối thủ đường dưới

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Tích 2 cộng dồn vào E trước khi combat để có thể rút về bằng E từ lần lướt thứ 2 qua lính.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante