Bảng Ngọc Cassiopeia mùa 13, Cách Lên Đồ Cassiopeia mạnh nhất

Cassiopeia mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Cassiopeia với bộ trang bị mới. Cách chơi Video combo Cassiopeia và list tướng yếu hay mạnh hơn Xà Nữ tại Kicdo.

Guide Cassiopeia mùa 13

Cassiopeia

Update 13.10

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.38%
Tỷ lệ chọn 2.5%
Tỷ lệ Ban 2.0%

Bảng ngọc Cassiopeia Middle với Win 100.00% và Pick 100%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Cassiopeia Top với Win 55.77% và Pick 82.28%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Bảng ngọc Cassiopeia với Win 53.85% và Pick 84.78%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Bảng ngọc Cassiopeia aram với Win 54.86% và Pick 46.51%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Trượng Pha Lê Rylai        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Lên đồ Cassiopeia Aram

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Trượng Pha Lê Rylai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Lối lên đồ thứ hai

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Động Cơ Vũ Trụ        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
59%
200 trận
Làn đường
75%
24%
Cassiopeia Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
74%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
10%
Thần thoại
Rod of Ages
89%
Liandry s Anguish
7%
Tỷ lệ chọn trang bị
Archangel s Staff
91%
Rylai s Crystal Scepter
54%
Void Staff
11%
Rabadon s Deathcap
10%
Gargoyle Stoneplate
10%
Cosmic Drive
10%
Tỷ lệ chọn giầy
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
81%
Summoner Spell Ghost
7%
Một giờ trước
Rich

Rich

Ninjas in Pyjamas.CN - KR

Aphelios
VS.

11/1/6

Tốc Biến
Tốc Hành
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Trượng Trường Sinh
Động Cơ Vũ Trụ
Trượng Pha Lê Rylai
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
05:26 Đá Vĩnh HằngBình Máu
07:01 Sách CũSách Quỷ
09:25 Trượng Trường Sinh
12:43 Gậy Quá KhổMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
14:03 Hồng Ngọc
16:11 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
18:42 Đồng Hồ Ngưng ĐọngLinh Hồn Lạc Lõng
21:46 Trượng Pha Lê Rylai
24:02 Động Cơ Vũ TrụDược Phẩm Thuật Pháp
17 giờ trước
SOLKA

SOLKA

- KR

Sylas
VS.

9/1/9

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Trượng Pha Lê Rylai
Trượng Trường Sinh
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Lá Chắn Quân Đoàn
Giáp Lụa
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình MáuMắt Xanh
05:36 Đá Vĩnh HằngMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
07:54 Trượng Trường SinhMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
09:34 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
12:51 Trượng Pha Lê RylaiHồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
15:44 Quyền Trượng Thiên ThầnMáy Quét OracleMắt XanhThấu Kính Viễn Thị
17:05 Giáp LụaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
19:40 Lá Chắn Quân Đoàn
20:45 Giáp LụaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
19 giờ trước
Neon

Neon

Team Vitality - EUW

Draven
VS.

6/10/5

Tốc Biến
Tốc Hành
Thuốc Tái Sử Dụng
Trượng Pha Lê Rylai
Nhẫn Doran
Trượng Trường Sinh
Nước Mắt Nữ Thần
Gậy Quá Khổ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:12 Nước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử Dụng
05:50 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
08:42 Trượng Pha Lê Rylai
12:38 Gậy Bùng NổHồng Ngọc
14:25 Đá Vĩnh Hằng
16:14 Trượng Trường Sinh
18:38 Gậy Quá Khổ
20 giờ trước
Kuri

Kuri

RED Kalunga - KR

Annie
VS.

5/5/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Thuốc Tái Sử Dụng
Trượng Trường Sinh
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
04:24 Đá Vĩnh HằngThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:24 Sách Cũ
09:13 Trượng Trường SinhHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
13:19 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Một ngày trước
Rich

Rich

Ninjas in Pyjamas.CN - KR

Olaf
VS.

0/12/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Trượng Trường Sinh
Mắt Kiểm Soát
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Ngọc Quên Lãng
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:03 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
04:04 Hồng NgọcLam Ngọc
05:40 Mắt Kiểm Soát
08:31 Gậy Bùng Nổ
09:51 Đá Vĩnh Hằng
11:36 Sách Cũ
12:57 Trượng Trường SinhSách Cũ
15:08 Ngọc Quên Lãng
18:04 Gậy Quá Khổ
19:37 Hồng Ngọc
20:14 Hỏa Ngọc
22:07 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Cassiopeia Mid

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Cassiopeia Top

Anh em có muốn biết Sivir mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Cassiopeia>

Bảng Ngọc bổ trợ Cassiopeia

Vị trí của Cassiopeia

Đường giữa

Phép bổ trợ Cassiopeia

Tốc biến + Thiêu đốt hoặc Dịch chuyển

Cách lên đồ Cassiopeia

Cách lên đồ Cassiopeia

Bảng kỹ năng Cassiopeia

Thứ tự nâng kỹ năng Cassiopeia

Thứ tự nâng kỹ năng Cassiopeia

Chi tiết kỹ năng Cassiopeia

Thần Tốc Mãng XàThần Tốc Mãng Xà

Cassiopeia được tăng Tốc độ Di chuyển mỗi cấp, nhưng không thể mua giày.

Vụ Nổ Độc HạiVụ Nổ Độc Hại

Tiêu hao: 50/55/60/65/70
Khoảng cách: 850

Cassiopeia tung chưởng Độc vào một khu vực sau thoáng chốc, nếu có tướng địch trúng phải, cô sẽ được gia tăng tốc độ di chuyển.

Cassiopeia tung Kịch Độc vào một vùng. Nếu tướng địch trúng phải, Cassiopeia nhận thêm 30/35/40/45/50% Tốc độ Di chuyển, giảm dần trong 3 giây.

Kịch Độc gây 75/125/175/225/275 (+) sát thương phép trong 3 giây.

Chướng KhíChướng Khí

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 800

Cassiopeia phun độc thành hình cung trước mặt, để lại một đám mây độc trên mặt đất. Kẻ địch đứng trong chướng khí liên tục trúng độc, khiến chúng chịu sát thương theo thời gian, bị làm chậm và sa lầy. Kẻ địch bị sa lầy không thể dùng kỹ năng di chuyển.

Cassiopeia phun độc thành hinh cung trước mắt, tạo ra màn chướng khí trong 5 giây.

Kẻ địch trong màn chướng khí liên tục bị Độc Suy Yếu, làm chậm 40/50/60/70/80% giảm dần và khiến chúng sa lầy, không thể sử dụng kỹ năng di chuyển. Chúng cũng phải chịu 20/35/50/65/80 (+) sát thương phép mỗi giây.

Chướng Khí có tầm sử dụng tối thiểu.

Nanh ĐộcNanh Độc

Tiêu hao: 40/50/60/70/80
Khoảng cách: 700

Cassiopeia tung ra một đòn đánh vào mục tiêu, hồi máu cho cô. Nếu bị trúng độc, mục tiêu chịu thêm sát thương. Nếu mục tiêu bị hạ gục, Cassiopeia được hồi lại năng lượng.

Gây (+) sát thương phép lên một mục tiêu. Nếu mục tiêu bị hạ gục bởi Nanh Độc hoặc trên đường nó bay đến, Cassiopeia hồi lại Năng lượng.

Nếu nạn nhân bị Trúng Độc khi dính Nanh Độc, hắn chịu thêm 10/30/50/70/90 (+) sát thương phép và Cassiopeia được hồi máu (+).

Cái Nhìn Hóa ĐáCái Nhìn Hóa Đá

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 825

Cassiopeia phóng thích một vòng xoáy năng lượng ma thuật từ đôi mắt của ả, làm choáng tất cả kẻ địch đối diện và làm chậm những kẻ dám quay lưng lại.

Cassiopeia gây 150/250/350 (+) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trước mặt cô. Kẻ địch đối diện sẽ bị hóa đá trong 2 giây trong lúc kẻ địch quay mặt đi bị làm chậm 40%.

Cách chơi Cassiopeia

Điểm mạnh & yếu Cassiopeia

Khắc chế Cassiopeia

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante