Bảng Ngọc Cassiopeia mùa 14, Cách Lên Đồ Cassiopeia build mạnh nhất

Author: Son Acton

Cassiopeia mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Cassiopeia với bộ trang bị mới. Cách chơi Video combo Cassiopeia và list tướng yếu hay mạnh hơn Xà Nữ tại Kicdo.

Guide Cassiopeia mùa 14

Cassiopeia

Patch 14.7

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.38%
Tỷ lệ chọn 2.5%
Tỷ lệ Ban 2.0%
Cách lên đồ Cassiopeia
Cách lên đồ Cassiopeia và bảng ngọc

Bảng ngọc Cassiopeia Middle với Win 56.95% và Pick 79.06%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Bảng ngọc Cassiopeia Top với Win 47.17% và Pick 76.26%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Bảng ngọc Cassiopeia Bottom với Win 33.33% và Pick 67.92%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Trang bị chính

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trượng Trường Sinh        

Động Cơ Vũ Trụ        

Bảng ngọc Cassiopeia aram với Win 54.39% và Pick 51.82%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Trượng Pha Lê Rylai        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Lên đồ Cassiopeia Aram

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Trượng Pha Lê Rylai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Lối lên đồ thứ hai

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Động Cơ Vũ Trụ        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Đường
45%
43%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
31%
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Precision
28%
Tỷ lệ chọn giầy
Tỷ lệ chọn trang bị
Archangel s Staff
85%
Rylai s Crystal Scepter
59%
Rod of Ages
48%
Liandry s Torment
26%
Zhonya s Hourglass
13%
Cosmic Drive
11%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
84%
Summoner Spell Ghost
11%
Skill Order
Cassiopeia s E: Twin Fang
E
Cassiopeia s Q: Noxious Blast
Q
Cassiopeia s W: Miasma
W
22 giờ trước
DizL

DizL

- EUW

Sylas
VS.

4/4/6

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Trượng Pha Lê Rylai
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Nhẫn Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Gậy Quá Khổ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
03:43 Lam NgọcNhẫn Doran
04:52 Sách CũThuốc Tái Sử Dụng
06:06 Bí Chương Thất Truyền
08:49 Hỏa Ngọc
12:43 Băng Trượng Vĩnh CửuGậy Quá Khổ
14:55 Hỏa NgọcThấu Kính Viễn Thị
16:34 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
19:44 Gậy Bùng NổHồng Ngọc
23:24 Trượng Pha Lê Rylai
26:09 Gậy Quá Khổ
Một ngày trước
View

View

- KR

Rumble
VS.

2/7/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Nước Mắt Nữ Thần
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Thuốc Tái Sử Dụng
Nhẫn Doran
Hỏa Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:10 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình MáuMắt Xanh
02:32 Thuốc Tái Sử Dụng
03:42 Nhẫn Doran
05:22 Sách CũLam Ngọc
07:15 Bí Chương Thất TruyềnHồng Ngọc
09:08 Hỏa Ngọc
10:14 Sách Cũ
11:56 Băng Trượng Vĩnh CửuThấu Kính Viễn Thị
13:16 Hồng NgọcMáy Quét Oracle
14:44 Hỏa Ngọc
Một ngày trước
PowerOfEvil

PowerOfEvil

- EUW

Orianna
VS.

9/10/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Trượng Hư Vô
Nước Mắt Nữ Thần
Trượng Pha Lê Rylai
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Ngọc Quên Lãng
Máy Chuyển Pha Hextech
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:06 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
02:48 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
03:35 Nhẫn DoranMắt Kiểm Soát
04:49 Hồng Ngọc
06:57 Đai Khổng Lồ
08:42 Sách Cũ
10:12 Gậy Bùng Nổ
10:48 Trượng Pha Lê RylaiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
12:27 Sách CũLam Ngọc
15:20 Bí Chương Thất TruyềnSách Quỷ
16:53 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMắt Kiểm Soát
18:46 Đá Hắc Hóa
20:35 Gậy Bùng Nổ
21:49
23:21 Trượng Hư Vô
23:55 Sách Cũ
25:09 Ngọc Quên Lãng
26:32 Máy Chuyển Pha Hextech
Một ngày trước
BEAN

BEAN

- EUW

Irelia
VS.

0/2/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Trượng Trường Sinh
Sách Cũ
Nước Mắt Nữ Thần
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Mắt XanhNước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình MáuMắt Xanh
06:25 Đá Vĩnh Hằng
08:27 Gậy Bùng Nổ
10:24 Trượng Trường SinhMắt Kiểm Soát
12:06 Sách Cũ
2 ngày trước
Ruby

Ruby

- KR

Sylas
VS.

5/3/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Hỏa Ngọc
Trượng Pha Lê Rylai
Trượng Trường Sinh
Ngọc Quên Lãng
Nước Mắt Nữ Thần
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:03 Bình MáuNước Mắt Nữ ThầnBình MáuMắt Xanh
03:50 Lam NgọcHồng Ngọc
05:31 Đá Vĩnh HằngMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
07:56 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
10:50 Trượng Trường SinhGậy Bùng NổMáy Quét Oracle
13:56 Đai Khổng LồMắt Kiểm Soát
16:27 Trượng Pha Lê RylaiNgọc Quên Lãng
18:02 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát

Anh em có muốn biết Sivir mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Cassiopeia

Vị trí của Cassiopeia

Đường giữa

Phép bổ trợ Cassiopeia

Tốc biến + Thiêu đốt hoặc Dịch chuyển

Cách lên đồ Cassiopeia

Cách lên đồ Cassiopeia

Bảng kỹ năng Cassiopeia

Thứ tự nâng kỹ năng Cassiopeia

Thứ tự nâng kỹ năng Cassiopeia

Chi tiết kỹ năng Cassiopeia

Thần Tốc Mãng XàThần Tốc Mãng Xà

Cassiopeia được tăng Tốc độ Di chuyển mỗi cấp, nhưng không thể mua giày.

Vụ Nổ Độc HạiVụ Nổ Độc Hại

Tiêu hao: 50/55/60/65/70
Khoảng cách: 850

Cassiopeia tung chưởng Độc vào một khu vực sau thoáng chốc, nếu có tướng địch trúng phải, cô sẽ được gia tăng tốc độ di chuyển.

Cassiopeia tung Kịch Độc vào một vùng. Nếu tướng địch trúng phải, Cassiopeia nhận thêm 30/35/40/45/50% Tốc độ Di chuyển, giảm dần trong 3 giây.

Kịch Độc gây 75/125/175/225/275 (+) sát thương phép trong 3 giây.

Chướng KhíChướng Khí

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 800

Cassiopeia phun độc thành hình cung trước mặt, để lại một đám mây độc trên mặt đất. Kẻ địch đứng trong chướng khí liên tục trúng độc, khiến chúng chịu sát thương theo thời gian, bị làm chậm và sa lầy. Kẻ địch bị sa lầy không thể dùng kỹ năng di chuyển.

Cassiopeia phun độc thành hinh cung trước mắt, tạo ra màn chướng khí trong 5 giây.

Kẻ địch trong màn chướng khí liên tục bị Độc Suy Yếu, làm chậm 40/50/60/70/80% giảm dần và khiến chúng sa lầy, không thể sử dụng kỹ năng di chuyển. Chúng cũng phải chịu 20/35/50/65/80 (+) sát thương phép mỗi giây.

Chướng Khí có tầm sử dụng tối thiểu.

Nanh ĐộcNanh Độc

Tiêu hao: 40/50/60/70/80
Khoảng cách: 700

Cassiopeia tung ra một đòn đánh vào mục tiêu, hồi máu cho cô. Nếu bị trúng độc, mục tiêu chịu thêm sát thương. Nếu mục tiêu bị hạ gục, Cassiopeia được hồi lại năng lượng.

Gây (+) sát thương phép lên một mục tiêu. Nếu mục tiêu bị hạ gục bởi Nanh Độc hoặc trên đường nó bay đến, Cassiopeia hồi lại Năng lượng.

Nếu nạn nhân bị Trúng Độc khi dính Nanh Độc, hắn chịu thêm 10/30/50/70/90 (+) sát thương phép và Cassiopeia được hồi máu (+).

Cái Nhìn Hóa ĐáCái Nhìn Hóa Đá

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 825

Cassiopeia phóng thích một vòng xoáy năng lượng ma thuật từ đôi mắt của ả, làm choáng tất cả kẻ địch đối diện và làm chậm những kẻ dám quay lưng lại.

Cassiopeia gây 150/250/350 (+) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trước mặt cô. Kẻ địch đối diện sẽ bị hóa đá trong 2 giây trong lúc kẻ địch quay mặt đi bị làm chậm 40%.

Cách chơi Cassiopeia

Điểm mạnh & yếu Cassiopeia

Khắc chế Cassiopeia

Đối thủ đường giữa

Bình luận