Bảng Ngọc Sivir mùa 14, Cách Lên Đồ Sivir build mạnh nhất

Author: Son Acton

Sivir mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Sivir với bộ trang bị mới. Cách chơi Video combo Sivir và list tướng yếu hay mạnh hơn Nữ Chúa Chiến Trường tại Kicdo.

Guide Sivir mùa 14

Sivir

Patch 14.7

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.99%
Tỷ lệ chọn 21.4%
Tỷ lệ Ban 33.6%
Cách lên đồ Sivir
Cách lên đồ Sivir và bảng ngọc

Bảng ngọc Sivir Bottom với Win 52.94% và Pick 60.41%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Đoản Đao Navori        

Ma Vũ Song Kiếm        

Bảng ngọc Sivir aram với Win 57.06% và Pick 54.51%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Dao Điện Statikk        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Phong Thần Kiếm        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Ma Vũ Song Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Lên đồ Sivir Aram

Đoản Đao Navori        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Ma Vũ Song Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Súng Hải Tặc        

Trang bị khi ban muốn sốc Dame

Móc Diệt Thủy Quái        

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Giày Cuồng Nộ        

Vô Cực Kiếm        

Lời Nhắc Tử Vong        

Thương Phục Hận Serylda        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Đường
100%
Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Inspiration
91%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Sorcery
6%
Boots
Berserker s Greaves
93%
Plated Steelcaps
1%
Ionian Boots of Lucidity
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Navori Quickblades
78%
Kraken Slayer
66%
Statikk Shiv
28%
Bloodthirster
26%
Phantom Dancer
23%
Lord Dominik s Regards
19%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ghost
81%
Summoner Spell Heal
9%
Skill Order
Sivir s Q: Boomerang Blade
Q
Sivir s W: Ricochet
W
Sivir s E: Spell Shield
E
3 giờ trước
Flakked

Flakked

Team Heretics - KR

Kai'Sa
VS.

0/4/0

Tốc Biến
Hồi Máu
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Kiếm Dài
Áo Choàng Tím
Kiếm Doran
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:20 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
05:25 Kiếm DàiKiếm DàiDao GămThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
08:23 Bó Tên Ánh SángCung GỗMắt Kiểm Soát
12:01 Móc Diệt Thủy Quái
13:13 Dao Găm
17:01 Giày Cuồng NộKiếm Dài
18:43 Áo Choàng Tím
10 giờ trước
Comp

Comp

KOI - EUW

Kai'Sa
VS.

8/6/10

Tốc Biến
Tốc Hành
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Đoản Đao Navori
Nỏ Thần Dominik
Ma Vũ Song Kiếm
Kiếm B.F.
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:31 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:04 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
05:05 Giày
06:49 Bó Tên Ánh Sáng
08:19 Dao Găm
10:47 Giày Cuồng NộDao GămBình Máu
12:46 Cung Gỗ
15:09 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
17:48 Kiếm B.F.Kiếm Dài
18:49 Kiếm Dài
22:33 Đoản Đao NavoriKiếm DàiKiếm Dài
24:53 Cung XanhÁo Choàng Tím
25:54 Nỏ Thần DominikMắt Kiểm Soát
28:43 Song Kiếm
29:15 Ma Vũ Song Kiếm
32:08 Kiếm B.F.
12 giờ trước
Crownie

Crownie

Team BDS - EUW

Ziggs
VS.

7/7/14

Tốc Hành
Tốc Biến
Đoản Đao Navori
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Cuồng Nộ
Nỏ Thần Dominik
Nỏ Tử Thủ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:11 Lưỡi HáiBình MáuMắt Xanh
03:58 Kiếm DàiKiếm Dài
06:52 Bó Tên Ánh SángDao GămThuốc Tái Sử Dụng
10:30 Móc Diệt Thủy Quái
12:46 Giày Cuồng Nộ
15:54 Kiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
17:10 Kiếm Dài
19:14 Búa Chiến Caulfield
21:34 Đoản Đao NavoriÁo Choàng Tím
22:39 Kiếm Dài
24:12 Cung Xanh
25:57 Nỏ Thần Dominik
27:58 Huyết Trượng
29:54 Dược Phẩm Phẫn NộCuốc Chim
32:18 Nỏ Tử Thủ
32:54 Mắt Kiểm Soát
34:16 Dược Phẩm Phẫn Nộ
15 giờ trước
Crownie

Crownie

Team BDS - EUW

Ziggs
VS.

4/0/6

Tốc Hành
Tốc Biến
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Đoản Đao Navori
Lưỡi Hái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:23 Lưỡi HáiBình Máu
04:15 Giày Cuồng Nộ
06:55 Dao GămKiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:50 Bó Tên Ánh SángCung Gỗ
11:29 Móc Diệt Thủy QuáiKiếm Dài
14:14 Thấu Kính Viễn ThịKiếm B.F.
18:02 Đoản Đao Navori
16 giờ trước
DudsTheBoy

DudsTheBoy

- BR

Jhin
VS.

3/8/9

Tốc Hành
Tốc Biến
Kiếm Doran
Móc Diệt Thủy Quái
Đoản Đao Navori
Huyết Kiếm
Kiếm B.F.
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Kiếm DoranBình Máu
04:09 Kiếm DàiKiếm DàiDao GămThuốc Tái Sử Dụng
06:50 Bó Tên Ánh SángLưỡi Hái
09:21 Dao GămCung GỗMắt Kiểm Soát
11:51 Giày Cuồng Nộ
13:53 Móc Diệt Thủy QuáiKiếm Dài
15:50 Búa Chiến CaulfieldThấu Kính Viễn Thị
18:28 Áo Choàng Tím
21:41 Đoản Đao NavoriÁo Choàng Tím
24:34 Huyết Trượng
31:20 Huyết KiếmKiếm B.F.

Anh em có muốn biết Rumble mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Sivir

Vị trí của Sivir

Đường dưới

Phép bổ trợ Sivir

Tốc biếnHồi máu

Cách lên đồ Sivir

Cách lên đồ Sivir

Bảng kỹ năng Sivir

Thứ tự nâng kỹ năng Sivir

Thứ tự nâng kỹ năng Sivir

Chi tiết kỹ năng Sivir

Bước Chân Uyển ChuyểnBước Chân Uyển Chuyển

Sivir nhận một lượng tốc độ di chuyển cao khi tấn công tướng đối phương.

Gươm BoomerangGươm Boomerang

Tiêu hao: 70/80/90/100/110
Khoảng cách: 1200

Sivir phóng thanh thập tự gươm của mình đi như một cái boomerang, gây sát thương cả lượt đi lẫn về.

Sivir phóng thanh gươm thập tự của mình đi như một cái boomerang, gây 35/55/75/95/115 (+) (+) sát thương vật lí lên đơn vị đầu tiên trúng phải và 15% sát thương giảm dần lên các đơn vị trúng phải sau đó xuống tối thiểu còn 40%.

Nảy BậtNảy Bật

Tiêu hao: 60
Khoảng cách: 20

Các đòn đánh thường kế tiếp của Sivir sẽ nảy sang các kẻ địch cạnh bên, gây giảm sát thương lên các mục tiêu phụ.

3 đòn đánh thường kế tiếp của Sivir sẽ nảy sang các mục tiêu, gây sát thương vật lí lên đơn vị đầu tiên và sát thương vật lí lên các đơn vị sau.

Nếu đòn đánh của Nảy Bật chí mạng mục tiêu đầu tiên, mọi đòn nảy bật sau đó đều có chí mạng.

Chỉ mục tiêu đầu tiên chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng kèm đòn đánh. Mỗi đơn vị chỉ có thể trúng một lần Nảy Bật.

Khiên Chống PhépKhiên Chống Phép

Khoảng cách: 20

Tạo ra một lớp lá chắn ma thuật giúp chặn lại một kĩ năng của kẻ địch. Sivir sẽ nhận lại được Năng lượng nếu lá chắn chặn được kĩ năng.

Sivir tạo ra một lớp lá chắn ma thuật trong 1.5 giây giúp chặn lại một kĩ năng kế tiếp của kẻ địch.

Nếu chặn được thành công, Sivir nhận lại 80/95/110/125/140 Năng lượng.

Săn ĐuổiSăn Đuổi

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 1000

Sivir dẫn dắt đồng minh trên chiến trường, giúp tăng cho họ một lượng Tốc độ Di chuyển trong thời gian ngắn. Ngoài ra còn tăng cho Sivir Tốc độ Đánh trong thời gian Nảy Bật đang kích hoạt.

Nội tại: Sivir nhận 30/45/60% Tốc độ Đánh khi Nảy Bật còn trong thời gian kích hoạt.

Kích hoạt: Sivir dẫn dắt đồng đội trong 8 giây, giúp tăng cho họ thêm 40/50/60% Tốc độ Di chuyển khởi điểm, rồi giảm dần xuống còn 20% sau 2/3/4 giây sau khi Săn Đuổi kết thúc.

Cách chơi Sivir

Điểm mạnh & yếu Sivir

Khắc chế Sivir

Khắc chế Sivir>

Đối thủ đường dưới

Bình luận