Bảng Ngọc Zyra mùa 14, Cách Lên Đồ Zyra build mạnh nhất

Author: Son Acton

Zyra mùa 14: Cách lên đồ và bảng ngọc Zyra SP top 1 rank Liên Minh Huyền Thoại. Guide Zyra và cách build đồ mạnh nhất theo từng vị trí, full combo

Guide Zyra mùa 14

Zyra

Patch 14.7

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.76%
Tỷ lệ chọn 4.1%
Tỷ lệ Ban 1.3%
Cách lên đồ Zyra
Cách lên đồ Zyra và bảng ngọc

Bảng ngọc Zyra Support với Win 36.84% và Pick 43.18%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thiêu Rụi        


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trượng Pha Lê Rylai        

Quỷ Thư Morello        

Bảng ngọc Zyra aram với Win 49.73% và Pick 52.98%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Hỏa Khuẩn        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trượng Pha Lê Rylai        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Trượng Pha Lê Rylai        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Các sự lựa chọn thay thế

Trượng Hư Vô        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bình Thải Hóa Dược        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
60%
200 trận
Đường
62%
36%
Ngọc
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Domination
35%
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Inspiration
24%
Boots
Sorcerer s Shoes
84%
Ionian Boots of Lucidity
14%
Mercury s Treads
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Liandry s Torment
89%
Rylai s Crystal Scepter
58%
Cryptbloom
16%
Morellonomicon
9%
Cosmic Drive
6%
Zhonya s Hourglass
5%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
57%
Summoner Spell Smite
36%
Skill Order
Zyra s E: Grasping Roots
E
Zyra s Q: Deadly Spines
Q
Zyra s W: Rampant Growth
W
2 giờ trước
Zeyzal

Zeyzal

- NA

Pyke
VS.

3/9/12

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Mảnh Chân Băng
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Giày Khai Sáng Ionia
Ngọc Quên Lãng
Trượng Pha Lê Rylai
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:55 Sách QuỷBình Máu
07:08 Sách CũGiàyMáy Quét Oracle
08:57 Mắt Kiểm Soát
10:27 Bí Chương Thất Truyền
11:30 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
13:21 Mắt Kiểm SoátSách Cũ
14:44 Giày Khai Sáng Ionia
15:38 Mắt Kiểm Soát
18:21 Hồng NgọcMắt Kiểm Soát
19:44 Mắt Kiểm SoátNgọc Quên Lãng
21:06 Mắt Kiểm Soát
24:43 Đai Khổng LồSách Cũ
29:33 Trượng Pha Lê Rylai
31:43 Mắt Kiểm Soát
33:42 Sách Cũ
11 giờ trước
Minerva

Minerva

- BR

Kayn
VS.

7/7/14

Trừng Phạt
Tốc Biến
Giày Khai Sáng Ionia
Kính Nhắm Ma Pháp
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Trượng Hư Vô
Mắt Kiểm Soát
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:32 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhMắt Xanh
05:24 Bí Chương Thất TruyềnSách QuỷMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
08:48 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
11:33 Giày Khai Sáng IoniaSách CũMắt Kiểm Soát
14:03 Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát
17:05 Trượng Hư Vô
18:28 Sách Cũ
21:21 Sách QuỷSách CũMắt Kiểm Soát
22:13 Máy Chuyển Pha Hextech
24:51 Mắt Kiểm Soát
25:37 Kính Nhắm Ma PhápMắt Kiểm Soát
30:36 Đồng Hồ Ngưng Đọng
13 giờ trước
Minerva

Minerva

- BR

Ivern
VS.

9/6/17

Trừng Phạt
Tốc Biến
Giày Khai Sáng Ionia
Trượng Hư Vô
Đồng Hồ Cát Zhonya
Kính Nhắm Ma Pháp
Ngọc Quên Lãng
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:36 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
04:43 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
06:53 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
10:12 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryPhong Ấn Hắc Ám
12:46 Giày Khai Sáng IoniaSách Quỷ
15:40 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm Soát
17:59 Kính Nhắm Ma PhápMắt Kiểm Soát
19:14 Sách Cũ
21:07 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
23:17 Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát
23:48 Mắt Kiểm Soát
27:41 Giáp Tay Seeker
28:52 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
31:52 Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát
33:27 Gậy Bùng Nổ
34:56 Trượng Hư Vô
35:39 Mắt Kiểm Soát
38:03 Ngọc Quên Lãng
14 giờ trước
Minerva

Minerva

- BR

Hecarim
VS.

4/5/18

Trừng Phạt
Tốc Biến
Giày Khai Sáng Ionia
Ngọc Quên Lãng
Đồng Hồ Cát Zhonya
Kính Nhắm Ma Pháp
Mắt Kiểm Soát
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
04:14 Bí Chương Thất TruyềnMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
06:52 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
09:32 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
12:23 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMắt Kiểm Soát
14:58 Ngọc Quên LãngSách CũMắt Kiểm Soát
18:09 Máy Chuyển Pha HextechSách Quỷ
21:15 Kính Nhắm Ma Pháp
24:56 Đồng Hồ Ngưng ĐọngSách Quỷ
28:03 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
17 giờ trước
Minerva

Minerva

- BR

Jarvan IV
VS.

4/10/9

Trừng Phạt
Tốc Biến
Giày Khai Sáng Ionia
Kính Nhắm Ma Pháp
Đồng Hồ Cát Zhonya
Ngọc Quên Lãng
Sách Cũ
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
04:55 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
06:59 Sách Cũ
09:51 Sách Quỷ
11:00 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
12:19 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
13:51 Ngọc Quên LãngĐồng Hồ Ngưng Đọng
17:19 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
18:39 Sách Cũ
21:13 Đồng Hồ Cát Zhonya
24:01 Sách Quỷ
25:43 Máy Chuyển Pha Hextech
28:54 Kính Nhắm Ma PhápMắt Kiểm Soát
29:39 Mắt Kiểm Soát
32:43 Sách Cũ

Anh em có muốn biết Irelia mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Zyra

Bảng Ngọc tái tổ hợp Zyra

Ngọc pháp thuật:

Có khả năng hủy diệt và tàn phá, cường hóa kỹ năng và kiểm soát năng lượng một cách tốt nhất.

Triệu hồi AERIE

Các đòn đánh và kỹ năng aerie đưa đến chỗ mục tiêu, gây sát thương mạnh lên kẻ địch, cũng như che chân cho đồng minh đáng kể.

Dải băng năng lượng:

Theo từng chu kỳ, kỹ năng kế tiếp của bạn, sẽ được hoàn trả, năng lượng, hoặc nội năng tiêu hao, sẽ được hồi lại một phần.

Tập Trung tuyệt đối:

Khi bạn có trên 70% máu thì bạn sẽ nhận thêm được mức độ sát thương thích ứng phù hợp.

Ngọc thiêu rụi:

Mỗi 20 giây, kỹ năng đầu tiên sẽ thiêu đối

Áp đảo: Bạn sẽ được + 15% áp đảo và +25 % sức mạnh phép thuật thích ứng,

Chiêu "trời sập" làm cho Pantheon đúng nghĩa là một vị thần. Nhìn cool ngầu thực sự. Cùng xem cách lên đồ pantheon pantheon "Mũi giáo bất diệt". Xem xem làm thế nào mà tướng này có danh xưng bất diệt.

Cách lên đồ Zyra

Cách lên đồ Zyra

Cách chơi Zyra

Combo 1:

Cách chơi Zyra combo 1

Combo 2:

Cách chơi Zyra combo 2

Combo 3:

Cách chơi Zyra Combo 3

Đoạn đầu game

- Chủ động thực hiện trao đổi chiêu thức bắt đầu từ level 1 trong thời gian hồi chiêu cũng như năng lượng thấp là điểm lợi của Zyra.

- Bắt đầu thực hiện gây các sức ép từ level 2 với những bộ com bo xum Xê(W) Và Nở Rộ (Q) hay Rễ Cây (E) và bồi tiếp những kỹ năng lên tướng.

- Tiếp tục đặt các chồi cuống, mục đích trồng nó thành cây, cho dù chỉ có một cây. Thì bạn cũng cần để gây sức ép không đơn thuần là số lượng.

- Cắm mắt vào những thời điểm cần thiết để giúp cho bạn có thể giảm thiểu đi được tỉ lệ bị hỏi thăm từ những tướng đang đi rừng của đối phương.

- Thiên thạch bí ẩn thường có thời gian hồi chiêu là 20z, vì vậy bạn cần tận dụng để gây tối đa sát thương lên đối phương, và cố gắng sử dụng Rễ Cây (E) để trúng đối phương không thể né được sát thương từ các thiên thạch bí ẩn mà bạn tạo nên.

- Bạn cần nhớ rằng, ngọc thời điểm Hoàn Hảo sẽ cho bạn có một 1 đồng hồ ngưng động, nhưng chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần tại phút thứ 6. Nên bạn chỉ sử dụng ở những pha thật sự cần thiết.

- Cứ 0 phút thì bạn luôn được 1 giày miễn phí từ Bước Chân Màu Nhiệm, để tiết kiệm được 300  vàng cho việc mua giày mới.

- Mỗi 69 giây thì bạn được sử dụng một kỹ năng miễn phí và ngọc Dải Băng Năng Lượng, bạn hãy sử dụng kỹ năng lúc này, bạn có thể tận dụng và cố gắng trúng đối phương, nhằm kích hoạt khả năng thiêu rụi

Đoạn giữa game

Bạn có được một kỹ năng Rễ cây (E), Xum Xuê, Nở Rộ. Nếu bạn có Dây Gai thì cần chèn nó ngay sau rễ cây, để có thể là hết thời gian choáng khiến đối phương bị hất tung.

Diện tích khoảng 2 mầm cây bạn cần chuẩn bị combo lấy mạng của đối phương.

Các mần cây từ kỹ năng Xum Xuê (W) thì bạn dùng để kiểm soát được tầm nhìn.

Đoạn cuối game

Lúc này bạn hãy tung Rễ Cây (E) Để cầm chân đối phương rồi hãy dùng dây gai ® để đạt hiệu quả cao, và giúp khống chế mục tiêu tốt hơn.

Vị trí của Zyra

Hỗ trợ, đường giữa

Phép bổ trợ Zyra

Phép bổ trợ Zyra

Điểm mạnh & yếu Zyra

Điểm mạnh:

- Có khả năng hạ gục đối thủ nhanh với combo khá cao.

- Khả năng ép góc đối phương cực tốt.

- Có đầy đủ khả năng khống chế cao.

- Đóng hoặc mở giao tranh khá ổn.

- Khả năng có thể cấu rỉa cực khó chịu cho đối phương, cũng như khống chế trên một diện rộng tốt.

Điểm yếu:

- Zyra không có khả năng phục hồi.

- Độ cơ động còn kém, mỏng manh.

Bảng kỹ năng Zyra

Bảng kỹ năng Zyra

Khu Vườn Gai Góc (Nội tại)

Bạn sẽ có hạt giống sinh ra quanh Zyra theo chu kỳ, và mỗi lần lên cấp, bạn sẽ được tồn tại trong 30 giây. Trong trường hợp tướng địch dấm lên hạt giống thì nó sẽ biến mất, còn khi mọc thành cây, thì chúng có khả năng có khả năng sát thương.

Bó Gai Chết Chóc (Q)

Bạn có thể quảng đi bó gai chết chóc này, sau một lúc nó sẽ phát nổ và bắn lên các kẻ địch bên cạnh. Nếu niệm thêm hạt giống thì bó gay sẽ thành cây phun gai, bắn liên tục tới kẻ địch.

Xum Xuê (W)

– Zyra đặt một hạt giống tồn tại trong vòng 60 giây. Dùng Bó Gai Chết Chóc và Rễ Cây Trói Buộc gần hạt giống, thì sẽ biến chúng thành cây chiến đấu cho Zyra hiệu quả.

Rễ Cây Trói Buộc (E)

– Zyra phóng dây leo qua mặt đất để bắt giữ mục tiêu, đồng thời nó sẽ gây sát thương phép và trói chân kẻ địch khi chúng đi qua chúng. Nếu bạn dùng chiêu gần hạt giống, Thì Rễ Cây Trói Buộc biến thành Cây Quất Roi, Và tạo ra những đòn đánh tầm xa làm chậm tốc độ di chuyển của địch.

Bụi Gai Kỳ Dị (R)

– Zyra gọi ra một bụi cây kì dị do tại vị trí đã chọn chúng sẽ gây sát thương lên những kẻ địch. Và rồi thì lúc nó bành trướng ra rồi hất tung những nạn nhân khi bị trúng chiêu đi.

Khắc chế Zyra

Khắc chế Zyra

Blitzcrank, Soraka, Taric, Vel'Koz, Xerath

Khắc chế Zyra>

Các tướng hỗ trợ khác

Bình luận