Bảng Ngọc Ornn mùa 14, Cách Lên Đồ Ornn build mạnh nhất

Ornn mùa 14: Bảng ngọc và cách lên đồ Ornn đường trên mạnh nhất. Cách chơi, video combo và list tướng khắc chế Ornn tại Kicdo.

Guide Ornn mùa 14

Ornn

Update 14.4

Tăng - Vị trí:

Sát thương: Hỗn hợp

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.52%
Tỷ lệ chọn 5.7%
Tỷ lệ Ban 0.8%

Bảng ngọc Ornn Top với Win 50.00% và Pick 68.29%

Kiên định

Quyền Năng Bất Diệt

Tàn Phá Hủy Diệt

Ngọn gió thứ hai

Lan Tràn


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Thủ        

Thủ        

Trang bị chính

Khiên Thái Dương        

Tim Băng        

Giáp Gai        

Bảng ngọc Ornn aram với Win 50.00% và Pick 44.93%

Kiên định

Quyền Năng Bất Diệt

Suối Nguồn Sinh Mệnh

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Tấn công        

Thủ        

Thủ        

Trang bị chính

Trái Tim Khổng Thần        

Giáp Máu Warmog        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Trang bị Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Khiên Thái Dương        

Giày Thép Gai        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Vòng Sắt Cổ Tự        

Áo Choàng Diệt Vong        

Giáp Gai        

Các sự lựa chọn tình huống

Thú Tượng Thạch Giáp        

Giáp Thiên Nhiên        

Tim Băng        

Giáp Tâm Linh        

Lời Thề Hiệp Sĩ        

Giáp Liệt Sĩ        

Meta thách đấu

Găng Tay Băng Giá        

Giày Thép Gai        

Tim Băng        

Giáp Thiên Nhiên        

Giáp Gai        

Găng xích thù hận        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
50%
125 matches
Làn đường
90%
6%
Ornn Ngọc
The Keystone Grasp of the Undying
The Rune Tree Inspiration
76%
The Keystone Unsealed Spellbook
The Rune Tree Resolve
12%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
57%
Ionian Boots of Lucidity
19%
Mercury s Treads
14%
Thần thoại
Radiant Virtue
26%
Primordial Dawn
22%
Tỷ lệ chọn trang bị
Sunfire Aegis
46%
Abyssal Mask
16%
Thornmail
15%
Frozen Heart
12%
Randuin s Omen
8%
Winter s Approach
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
96%
Summoner Spell Ignite
4%
12 giờ trước
Niles

Niles

- NA

Pantheon
VS.

3/8/9

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mắt Kiểm Soát
Nắm Đấm Băng Hàn
Giáp Thiên Nhiên
Giày Thép Gai
Khiên Doran
Áo Choàng Bạc
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:08 Giáp Lụa
03:51 Giáp Lưới
06:08 Thủy Kiếm
06:53 Mắt Kiểm SoátBình Máu
09:57 Găng Tay Băng GiáBình Máu
11:52 Giáp Lụa
13:27 Áo Vải
16:36 Áo Choàng BạcHồng Ngọc
17:38 Đai Thanh Thoát
19:42 Giáp Thiên Nhiên
20:49 Nắm Đấm Băng HànÁo Vải
23:25 Áo Choàng Bạc
24:45 Giày Thép Gai
25:37 Mắt Kiểm Soát
19 giờ trước
Olleh

Olleh

- KR

K'Sante
VS.

3/2/11

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Jak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
Tim Băng
Giày Thủy Ngân
Khiên Thái Dương
Hồng Ngọc
Áo Choàng Bạc
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Mắt XanhThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
02:21 Khiên Doran
05:20 Hồng NgọcHồng Ngọc
06:16 Tàn Tích BamiMắt Kiểm Soát
08:15 Giáp Lụa
09:16 Giáp Lưới
11:46 Khiên Thái Dương
13:18 Lam NgọcMắt Kiểm Soát
15:38 Lá Chắn Mãnh Sư
18:30 Giáp Cai Ngục
19:15 Tim Băng
20:12 Hồng Ngọc
21:34 Hỏa Ngọc
24:17 Giày Thủy Ngân
25:35 Áo Vải
27:46 Lá Chắn Quân Đoàn
31:02 Thấu Kính Viễn ThịJak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiJak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
32:54 Hồng Ngọc
34:22 Áo Choàng Bạc
21 giờ trước
Olleh

Olleh

- KR

Rumble
VS.

2/6/7

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Mặt Nạ Vực Thẳm
Jak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
Mắt Kiểm Soát
Khiên Thái Dương
Giày Xịn
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:11 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:14 Áo Vải
03:54 Thuốc Tái Sử Dụng
05:42 Áo Choàng Bạc
06:58 Hồng Ngọc
09:33 Tàn Tích Bami
11:04 Áo VảiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
12:52 Lá Chắn Quân Đoàn
16:58 Khiên Thái Dương
23:10 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiJak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
25:49 Mặt Nạ Vực Thẳm
26:45 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
Một ngày trước
Kackos

Kackos

- EUW

Fiora
VS.

1/6/10

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mặt Nạ Vực Thẳm
Áo Choàng Gai
Khiên Thái Dương
Giày Thép Gai
Jak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
03:06 Giáp Lụa
05:03 Thuốc Tái Sử DụngÁo Choàng Gai
08:07 Giày Thép Gai
10:31 Tàn Tích Bami
12:02 Giáp Lưới
14:58 Khiên Thái Dương
16:49 Áo Vải
17:47 Giáp Lụa
18:56 Thấu Kính Viễn ThịLá Chắn Quân Đoàn
20:34 Hồng Ngọc
22:51 Hỏa Ngọc
26:22 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiJak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh KhiếpÁo Vải
28:59 Áo Choàng Bạc
32:18 Hỏa NgọcMặt Nạ Vực Thẳm
Một ngày trước
Olleh

Olleh

- KR

Camille
VS.

3/2/3

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Thuốc Tái Sử Dụng
Khiên Thái Dương
Hỏa Ngọc
Áo Choàng Gai
Giày Khai Sáng Ionia
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:02 Thuốc Tái Sử DụngHồng Ngọc
05:01 Giáp Lụa
06:47 Áo Choàng Gai
08:30 Hồng Ngọc
09:09 Tàn Tích BamiGiáp Lụa
10:46 Giáp Lưới
12:55 Khiên Thái Dương
13:47 Hồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
15:34 Hỏa NgọcGiày Khai Sáng Ionia

Anh em có muốn biết Kai'sa mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Ornn

Bảng Ngọc tái tổ hợp Ornn

Bảng ngọc Ornn mùa 14 đường trên:

Bảng ngọc Ornn đường trên mùa 14

Lý giải bảng ngọc Ornn trên cho các ông nhé:

Quyền năng bất diệt Quyền năng bất diệt hoặc ngọc Dư chấn Dư chấn đều là sự lựa chọn tốt cho Ornn. Cộng thêm cho các ông 4% STP và 2% hồi máu lại còn được cộng vĩnh viễn 5 máu. Đã bò nay còn trâu hơn.

Tàn phá hủy diệt Tàn phá hủy diệt phá trụ dễ hơn đồng nghĩa nhiều vàng hơn. Có vàng mới tạo ra nhiều món đồ siêu cấp chứ.

Kiểm soát điều kiện Kiểm soát điều kiện Một tanker thì cần gì hả các ông giáp với kháng phép chứ còn gì nữa, đứng ở tiền tuyến trường mặt cho thiện hạ nó bụp ngọc này giúp Ornn mặt trai mày sạn hơn nhiều. Tự tin mà gáy chúng mày ăn tao đi.

Lan tràn Lan tràn hấp tinh đại pháp chính là anh. Quái chết có tiền lại còn có máu. Hấp thụ được 120 quái thì có ngay 3.5% máu.

Giao hàng bánh quy Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Thuốc thời gian đây như là một bộ đôi song sát vậy. Hồi máu cho Ornn, hãy nhớ nội tại của Ornn có thể mua hàng mà không cần ra quầy còn chẳng cần shipper, thế thì về nhà làm gì khi có bộ đôi kia hồi máu cho hết rồi.

Ko phải về thì lại càng có nhiều quái càng nhiều quái thì lại nhanh đạt chỉ tiêu của ngọc Lan tràn hấp đủ 120 em. Ấy tôi bảo mà bộ ngọc này ko dùng cho Ornn thì dùng cho ai, cho aiiiii

Xem thêm cách lên đồ Taliyah và AD phù hợp với Ornn là Jinx jinx

Phép bổ trợ Ornn

Phép bổ trợ Ornn

Tốc biến và dịch chuyển

Cách lên đồ Ornn

Cách lên đồ Ornn

Cách chơi Ornn

Combo 1:

Cách chơi Ornn Combo 1

Sau khi sử dụng Q núi lửa phun trào đợi một chút cho đến khi cột dung nham trồi lên sau đó hãy sử dụng E Xung kích bỏng cháy sẽ hất tung và gây sát thương lên kẻ địch đây là bộ combo mà bạn không cần ép góc đối thủ đứng gần tường. 

Combo 2:

Cách chơi Ornn Combo 2

Clip Combo của Ornn:

1 vài fact thú vị của Ornn:

Tốc độ chạy của R - Hoả Dương Hiệu Triệu tỷ lệ thuận với tốc chạy của Ornn

Ornn có thể húc ngược lại dê từ phần đuôi

80% các kèo với Ornn đều là kèo kỹ năng 

W - Thổi Bễ chỉ có thể miễn CC trong thời gian thổi (Q Garen câm lặng 2s, thổi bễ 1,5s thì Ornn sẽ bị câm lặng 0,5s)

P - Chế Tạo Tại Chỗ của Ornn sẽ nâng cấp đồ ưu tiên ô số 1 của đồng đội

Mẹo chơi Ornn:

Cách chơi ornn tank, ornn sp

Luôn thủ sẵn skill xung kích bỏng cháy E khi các ông không biết vị trí của rừng ở đâu. Nó mà gank còn có cái mà chạy.

Khi combat các ông sẽ là người chủ động mở Hỏa dương hiệu triệu R hãy ép làm sao để cả nhúm địch vào gần tường và đừng quên kích hoạt lần 2 hất tung chúng lên cho anh Yasuo lao vào liên hoan xác thịt.

Khi chơi ở đoạn đầu game, các bạn cố gắng tránh xa được các cấu rỉa của team địch từ giai đoạn đầu, và kiếm tiền cũng như hồi lại một lượng máu nhỏ cho tướng Ornn cùng với các đồng minh. Vì Orn rất yếu sinh lý khi mới đầu trận.

Cố gằng đạt được level 12 trước khi bước vào giữa game đòi hỏi phải di chuyên qua lại giữa các lane nhiều

Chơi tiết kiệm mana. Chỉ sử dụng Q khi các ông thực sự tự tin. Trong một vài trường hợp nếu không thuận lại bạn có thể bỏ qua combo W sau Q. Ví dụ gặp Darius hắn ta có thể thịt bạn nếu bạn đứng yên.

Cố gắng đóng băng lính gần tháp pháo của các ông. Bao nhiêu nhẫn nhịn tủi nhục và sỉ vả của đồng đội lần team địch hãy để danh cho cuối game. Khi mà thời điểm xanh chín của Ornn đến hãy cho họ thấy các ông cục súc đến mức nào. Hãy nhớ kẻ gáy cuối cùng mới là kẻ mạnh thực sự.

Vị trí của Ornn

Đường trên

Điểm mạnh & yếu Ornn

Điểm mạnh:

  • Ornn sở hữu nhiều hiệu ứng CC.
  • Sẽ là tướng đứng ở tiền tuyến khi có lượng máu lớn và chịu đòn tốt.
  • Kết hợp hoàn hảo với Vinh Quang Chân Chính món đồ này sinh ra là để cho Ornn.
  • Lên đồ không cần về trụ.
  • Tạo ra đồ cực ngon cho team.
  • Khi combat Ornn chính là ngòi nổ, vận dụng đúng hỏa dương hiệu triệu dù cho là địa hình chật hẹp hay trên làn đường vẫn có thể ép ít nhất vài ba tướng địch đặc biệt là AD.

Điểm yếu:

  • Thiếu Mana.
  • Dễ bị cấu rỉa máu do tốc độ di chuyển khá chậm.

Bảng kỹ năng Ornn

Bảng kỹ năng Ornn

Trường hợp 1 các ông max W. Với W các ông sẽ gia tăng thêm 4% sát thương phép tối đa, thời gian hồi chiêu sẽ giảm từ 12 xuống 10s. W chở thành nguồn sát thương chính khi đi làn đường trên.

Trương hợp 2 Max Q thì được gì. Lúc này các ông sẽ thiên về hỗ trợ là nhiều hơn. Cho phép các ông farm an toàn thậm chí còn có thể trao đổi chiêu thức với các tướng như Fiora hay Teemo.

Cách Ornn khắc chế đối thủ cùng làn đường

Darius Darius. Các ông nên biết nếu bị Bắt giữ E thì tinh thần là ăn ngay Đánh thọt vào mồm kèm theo một đống combo khác. Lúc này hãy cầu chúa là còn giữ W Thổi bễ hãy kích hoạt nó chiêu này sẽ giúp các ông không bị khống chế. Farm quái với Q núi lửa phun trào để có khoảng cách an toàn. Lên ngay Giày ninja Giày ninja và áo choàng gai áo choàng gai để có niềm tin vào cuộc sống hơn các ông nhé.

Fiora Fiora. Nàng thơ của các ông đấy nhưng mà gặp em í thì ko thơ nổi đâu. Giày ninja Giày ninja và giáp gai giáp gai lên ngay cho tôi đồ nào có càng nhiều gai càng tốt troll. Gọi rừng lên chơi truy săm nhé nhớ là phải CC có dây trói các kiểu mới ăn được. Mẹo nhỏ nếu cô ta R vào mặt các ông hãy Q và ôm cột ngay nhé.

Garen Garen kèo này hơi dễ những cũng phải để ý anh ta mới được buff E nhé. Combo cơ bản của Garen là Q đòn quyết định hùng hổ lao vào đòi âu yếm với bạn sau đó là W phán quyết để khiêu vũ với các ông một tí cho nóng người. Chỉ cần cự tuyệt và nói bỏ ra bạn ei đứng xa nhau ra là các ông có thể dành được làn đường của mình nhé. Lên giày ninja nhé.

Yasuo Yasuo. Con này thì tôi cũng gét vì tôi hay chơi Jinx mà. Thằng cha này cứ ve vảy ve vãn bạn như ruồi chăn Q và R của các ông làm giảm sát thương và mất CC của các ông. Lại giày ninja và Khiên Băng Randuin Khiên Băng Randuin để giảm sát thương và Q của hắn. Nhưng khả năng thọt vẫn cao trừ phi Yasuo bên kia hơi ngu khi để phí tường gió trước khi chặn ulti của bạn.

Teemo Teemo 

Olaf Olaf

#ornn #kicdo #ornn_mua_10

Khắc chế Ornn>

Đối thủ đường trên

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Giữ E để có đường lui khi bị gank chỉ dùng khi cảm thấy ăn được. R khi đã setup vị trí rõ ràng. Thời gian đầu chơi an toàn, thời gian trade dame càng lâu càng lợi.

Tướng mới anh em