Bảng Ngọc Gwen mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Gwen mùa 13: Cộng bảng ngọc bổ trợ Top, Rừng và cách lên đồ Gwen build chuẩn nhất. Hướng dẫn cách chơi Gwen video full combo và tướng khắc chế Búp Bê Ước Nguyện tại Kicdo.

Guide Gwen mùa 13

Gwen

Update 12.22

Đấu sĩ Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 46.83%
Tỷ lệ chọn 2.5%
Tỷ lệ Ban 1.8%

Bảng ngọc Gwen Top với Win 82.23% và Pick 82.31%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Gwen Rừng với Win 73.92% và Pick 64.45%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Tấn công        

Phòng thủ

Cách lên đồ Gwen Top mạnh nhất

Giày Khai Sáng Ionia        

Quyền Trượng Ác Thần        

Nanh Nashor        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Lên đồ Gwen đi rừng

Nanh Nashor        

Giày Khai Sáng Ionia        

Quyền Trượng Ác Thần        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Khiên Băng Randuin        

Lên đồ meta mới Top

Giày Thép Gai        

Quyền Trượng Ác Thần        

Động Cơ Vũ Trụ        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
52%
200 trận
Làn đường
93%
5%
Gwen Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
71%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
26%
Thần thoại
Riftmaker
93%
Hextech Rocketbelt
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Shadowflame
42%
Rabadon s Deathcap
23%
Void Staff
15%
Morellonomicon
15%
Zhonya s Hourglass
13%
Nashor s Tooth
8%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
56%
Plated Steelcaps
25%
Mercury s Treads
10%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Teleport
94%
Summoner Spell Ignite
55%
Summoner Spell Ghost
42%
Một giờ trước
Skeanz

Skeanz

Vitality.Bee - EUW

Bel'Veth
VS.

3/6/2

Tốc Hành
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Mắt Kiểm Soát
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Giày Khai Sáng Ionia
Trượng Ác Ma
Nanh Nashor
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
03:43 Dao GămDao GămMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
06:05 Gậy Bùng Nổ
09:22 Cung GỗSách CũMắt Kiểm Soát
10:41 Mắt Kiểm Soát
12:30 Nanh NashorGiày Khai Sáng Ionia
13:15 Sách Cũ
14:59 Trượng Ác Ma
16:04 Mắt Kiểm Soát
4 giờ trước
Memento

Memento

Mirage-Elyandra - EUW

Viego
VS.

9/4/10

Tốc Hành
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Quyền Trượng Ác Thần
Nanh Nashor
Giày Khai Sáng Ionia
Đồng Hồ Cát Zhonya
Trượng Hư Vô
Mũ Phù Thủy Rabadon
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:36 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:13 Gậy Bùng NổDao GămMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:06 Cung GỗSách Cũ
09:27 Nanh Nashor
12:52 Trượng Ác Ma
15:05 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
17:52 Quyền Trượng Ác ThầnMắt Kiểm Soát
22:11 Đồng Hồ Cát Zhonya
26:42 Trượng Hư Vô
29:48 Gậy Quá Khổ
33:15 Mũ Phù Thủy Rabadon
34:18 Dược Phẩm Thuật Pháp
6 giờ trước
Memento

Memento

Mirage-Elyandra - EUW

Diana
VS.

3/5/5

Tốc Hành
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Quyền Trượng Ác Thần
Nanh Nashor
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:12 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:00 Dao GămSách CũMắt Kiểm Soát
06:06 Gậy Bùng Nổ
10:35 Nanh Nashor
11:33 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
12:48 Máy Quét Oracle
15:10 Trượng Ác MaMắt Kiểm Soát
16:34 Gậy Bùng Nổ
19:29 Quyền Trượng Ác Thần
6 giờ trước
Memento

Memento

Mirage-Elyandra - EUW

Talon
VS.

5/4/7

Tốc Hành
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Quyền Trượng Ác Thần
Nanh Nashor
Mắt Kiểm Soát
Đồng Hồ Cát Zhonya
Gậy Quá Khổ
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
01:03 Máy Quét Oracle
04:18 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
07:57 Cung GỗSách Cũ
10:07 Nanh NashorMắt Kiểm Soát
13:06 Giày Khai Sáng IoniaGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
17:03 Trượng Ác Ma
18:07 Mắt Kiểm Soát
20:57 Quyền Trượng Ác Thần
23:07 Đồng Hồ Ngưng ĐọngSách CũMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
24:19 Sách Quỷ
26:03 Đồng Hồ Cát Zhonya
29:04 Gậy Quá Khổ
7 giờ trước
Skeanz

Skeanz

Vitality.Bee - EUW

Kayn
VS.

11/2/9

Tốc Hành
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Đồng Hồ Cát Zhonya
Sách Chiêu Hồn Mejai
Gậy Quá Khổ
Quyền Trượng Ác Thần
Nanh Nashor
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMáy Quét OracleMắt XanhBình Máu
01:27 Phong Ấn Hắc ÁmBình Máu
04:49 Cung GỗMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:06 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
08:33 Nanh Nashor
10:31 Giày Khai Sáng IoniaSách Cũ
13:56 Trượng Ác MaGậy Bùng Nổ
17:43 Quyền Trượng Ác ThầnSách CũMắt Kiểm Soát
20:46 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
23:36 Sách Chiêu Hồn MejaiMắt Kiểm Soát
25:22 Gậy Quá Khổ

Best Picks vs Gwen

Worst Picks vs Gwen

Best Lane Counters vs Gwen

Anh em có muốn biết Akshan mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Gwen>

Bảng Ngọc bổ trợ Gwen

Gwen là một đấu sĩ pháp sư do đó nhóm ngọc Chuẩn Xác cụ thể ở đây là Chinh Phục rất phù hợp với lối đánh của Gwen, thích trade dame.

Ngọc tiếp theo mình thích là Đắc thắng vì nó cho khả năng sống sót tốt trong giao tranh, 1vs2 hoặc giao tranh tổng tuy nhiên Hiện diện trí tuệ sẽ là lựa chọn không tồi nếu bạn liên tục thiếu mana.

Nào giờ sẽ là 2 trường hợp 1 nếu team địch sở hữu quá nhiều CC hãy chọn Huyền thoại kháng hiệu ứng và ngược lại sẽ là ngọc Huyền thoại tốc độ đánh.

Chốt chặn cuối cùng là ngọc mình sẽ chọn vì là một đấu sĩ hay bị ăn vả từ các đồng dâm thì máu lúc nào chẳng tụt nên anh em cứ chọn ngọc này cho nó tối ưu sát thương nhé.

Với nhóm ngọc phụ Pháp Thuật sẽ cho giai đoạn đi đường tốt hơn cụ thể.

Áo choàng mây hữu ích cho cả việc chạy chốn cũng như đuổi giết mục tiêu sau khi dùng phép bổ trợ.

Thăng tiến sức mạnh thì vừa cho giảm hồi chiêu vừa cộng thêm SMTU

Vị trí của Gwen

Đường trên hoặc giữa. Vì Gwen sở hữu sát thương chuẩn từ Xoẹt Xoẹt sẽ khắc chế các tướng chống chịu khỏe. Khả năng kháng khống chế, lướt để né và áp sát kẻ địch. Sở hữu kỹ năng làm chậm khi đạt cấp 6.

Phép bổ trợ Gwen

Tốc biến + Thiêu đốt hoặc Dịch chuyển

Cách lên đồ Gwen

Gwen sẽ lên các món đồ phép thuật và có chút chống chịu, tăng máu. Nửa AP nửa AD.

Mới đầu Gwen sẽ lên các đồ gây sát thương vật lý, như kiếm doran thậm chí là hẳn 2 kiếm doran ở lần về nhà đầu tiên.

Gwen rất cần Nanh Nashor sẽ tăng tối đa khả năng solo tay đôi cũng như khả năng đẩy lẻ của Gwen

Với Động Cơ Vũ Trụ tăng tối đa khả năng hồi chiêu cũng như sở hữu một lượng sát thương phép thuật kha khá.

Bảng kỹ năng Gwen

Thứ tự nâng kỹ năng Gwen

Thứ tự nâng kỹ năng Gwen max Q

Nâng max kỹ năng Q. Công cụ chính giúp cô nàng trao đổi sát thương và kiểm soát lính trong giai đoạn đi đường.

Chi tiết kỹ năng Gwen

Ngàn Nhát CắtNội tại – Ngàn Nhát Cắt 

Giúp đòn đánh thường của Gwen gây thêm sát thương phép dựa theo phần trăm máu của bản thân cô. Nếu mục tiêu của đòn đánh thường là tướng, Gwen sẽ được hồi lại một lượng máu bằng một phần của lượng sát thương. Nhờ đó, vị tướng này có thể lên đồ tăng máu mà không ngại ảnh hưởng đến lượng sát thương.

Xoẹt Xoẹt!Q – Xoẹt Xoẹt! 

Gwen nhấp kéo cực nhanh và cắt kẻ địch, gây sát thương theo vùng hình nón. Đối với mỗi đòn đánh thường trúng kẻ địch trước khi Gwen sử dụng Q, cô sẽ nhấp kéo thêm một lần nữa (tối đa 4 lần). Kẻ địch ở vùng trung tâm kỹ năng sẽ phải nhận sát thương chuẩn và sát thương nội tại.

Lưu ý, đây là kỹ năng định hướng, bạn phải căn tầm chính xác trước khi sử dụng. Vì nếu đối thủ có lướt hoặc tốc biến sẽ dễ dàng thoát khỏi đòn tấn công.

Sương Lam Bất Bại.W – Sương Lam Bất Bại.

Gwen tạo ra một màn sương bao quanh bản thân trong 5 giây giúp cô tăng chỉ số phòng ngự. Kẻ địch ở ngoài màn sương sẽ không thể chọn Gwen là mục tiêu hay tung kỹ năng. Màn sương này sẽ đi theo khi cô bước ra bên ngoài lần đầu tiên và biết mất ở lần thứ hai. Chiêu thức này hỗ trợ Gwen trong quá trình lao vào giao tranh tổng, giúp cô không bị giữ chân và thoát ra ở thời điểm thích hợp.

Xén XénE – Xén Xén.

Gwen lướt về hướng chỉ định, cô được tăng tầm đánh, sát thương và tốc đánh trong 4 giây. Tấn công kẻ địch trong thời gian tác dụng của hiệu ứng sẽ làm giảm một nửa thời gian hồi chiêu. Kỹ năng này giúp Gwen tiếp cận mục tiêu và di chuyển linh hoạt hơn trong những quá trình truy đuổi.

Xe Chỉ Luồn KimR – Xe Chỉ Luồn Kim.

Gwen phóng chiếc kim khâu và gây sát thương theo một đường thẳng. Mỗi chiếc kim sẽ áp dụng hiệu ứng tăng sát thương của nội tại và làm chậm kẻ địch. Gwen có thể dùng kỹ năng này tối đa ba lần nếu tung chiêu một cách chuẩn xác. Mỗi lần phóng kim sau sẽ tăng thêm 2 mũi kim, tổng cộng 9 mũi kim. Kỹ năng này là công cụ thả diều rất tốt nhờ lượng sát thương lớn và hiệu ứng làm chậm. 

Cách chơi Gwen

Sử dụng W để né các kỹ năng khống chế cứng. E để tiếp cận và ép kẻ địch đánh cận chiến. R và Q dồn sát thương và cộng hưởng với nội tại.

Hãy nhớ kỹ năng lướt của Gwen có thể hồi lại nhanh gấp đôi nếu trúng tướng địch. Việc tiếp cận nhanh sẽ là dễ nếu anh em làm đúng tư thế.

Gwen rất thích combat trong các địa hình chật hẹp nhờ R có thể xe chỉ cả team địch.

Combo Gwen:

R W ( nếu địch đánh trả ) E A A R A A R Q
hoặc
R W ( nếu địch đánh trả ) E A A R A A R Băng trượng Q
Lưu ý, dùng R làm chậm để có thể đánh thường tích Q.
Nếu trong lúc combo mà E hồi thì có thể E để truy đuổi nếu địch bỏ chạy.

Điểm mạnh & yếu Gwen

Điểm mạnh:

  • Sở hữu sát thương ổn.
  • Có kỹ năng né CC nhờ W.
  • E thực sự mạnh.
  • Có sát thương chuẩn

Điểm yếu:

  • Đầu game không có kỹ năng khống chế cứng.
  • Khó chơi, các kỹ năng hầu như là định hướng, tính toán sai sẽ trượt và không mang lại nhiều sát thương.
  • Chiêu cuối khá chậm.
  • Q dễ né. W sẽ có thể phế trong một số kèo đấu đường trên.

Khắc chế Gwen

Gwen yếu ở đầu game. Chỉ gank khi cô nàng đã sử dụng W lúc này cô náng sẽ chẳng còn gì nhiều ngoài tốc biến để tẩu thoát.

Né đòn giỏi thì Gwen chẳng còn tác dụng gì.

Gwen sẽ xuất hiện trong sự kiện Đại Suy Vong được bật mí là có liên quan đến Viego và cặp đôi Lucian, Senna. Khả năng cao Gwen chính là tái sinh của Isolde vợ của Viego.

Khi ra mắt Gwen sẽ có sẵn trang phục Gwen Chỉ Kéo Hồng thuộc dòng trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ. Hi vọng với cách lên đồ và bảng ngọc chuẩn cho Gwen bạn sẽ làm chủ vị tướng mới này.

Nếu thấy hay hãy like và share hoặc để lại Meta bạn đang dùng cho vị tướng này nhé.

Đối thủ đường trên

Bình luận


Tips

Khả năng tấn công và tung kỹ năng liên tục cộng với khả năng hồi máu tốt bạn chú ý nội tại nhé để có đầu ra sát thương lớn nhất. Săn lùng con mồi bằng cách làm chậm và sát thương lớn từ R. Tuy nhiên đầu trận nên chơi an toàn cho đến giữa và cuối game.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante