Bảng Ngọc Qiyana mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Qiyana mùa 13: Hướng dẫn Cách lên đồ và bảng ngọc Qiyana Sốc Điện. Cách chơi combo và list tướng khắc chế Qiyana tại Kicdo.

Guide Qiyana mùa 13

Qiyana

Update 13.1

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.94%
Tỷ lệ chọn 2.5%
Tỷ lệ Ban 2.2%

Bảng ngọc Qiyana Middle với Win 44.23% và Pick 69.33%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Chốt Chặn Cuối Cùng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Móng Vuốt Ám Muội        

Thần Kiếm Muramana        

Bảng ngọc Qiyana với Win 50.67% và Pick 51.74%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Kho Báu        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Móng Vuốt Ám Muội        

Thần Kiếm Muramana        

Bảng ngọc Qiyana aram với Win 51.94% và Pick 68.9%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Dạ Kiếm Draktharr        

Súng Hải Tặc        

Thương Phục Hận Serylda        

Trang bị Qiyana Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Móng Vuốt Ám Muội        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Ma Youmuu        

Thương Phục Hận Serylda        

Rìu Đen        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Qiyana Rừng

Kiếm Âm U        

Giày Khai Sáng Ionia        

Móng Vuốt Ám Muội        

Thương Phục Hận Serylda        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Qiyana Aram

Nguyệt Đao        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Manamune        

Thương Phục Hận Serylda        

Súng Hải Tặc        

Áo Choàng Bóng Tối        

Một ngày trước
EMENES

EMENES

Cloud9 - KR

Renekton
VS.

6/10/3

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Móng Vuốt Ám Muội
Búa Chiến Caulfield
Hỏa Ngọc
Thương Phục Hận Serylda
Giày Thủy Ngân
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình Máu
02:54 Kiếm DàiBình Máu
04:19 Dao Hung Tàn
07:24 Búa Chiến CaulfieldKiếm DàiMáy Quét Oracle
08:47 Kiếm Dài
09:37 Kiếm Dài
11:22 Móng Vuốt Ám Muội
12:59 Giày Thủy Ngân
13:59 Cung XanhKiếm Dài
15:05 Búa Chiến Caulfield
16:51 Thương Phục Hận Serylda
19:16 Búa Chiến CaulfieldHồng Ngọc
20:19 Hỏa Ngọc
5 ngày trước
Clozer

Clozer

Liiv SANDBOX - KR

Ryze
VS.

1/11/9

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Móng Vuốt Ám Muội
Thương Phục Hận Serylda
Giày Xịn
Thần Kiếm Muramana
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
02:56 Mắt Kiểm Soát
03:57 Nước Mắt Nữ ThầnMắt Kiểm Soát
06:28 Dao Hung Tàn
07:34 Kiếm Dài
11:01 Móng Vuốt Ám MuộiMắt Kiểm Soát
12:49 Kiếm Dài
15:09 Kiếm Dài
17:53 Kiếm ManamuneKiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
19:38 Kiếm Dài
20:47 Kiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
21:30 Cung XanhMắt Kiểm Soát
24:00 Búa Chiến Caulfield
25:48 Thương Phục Hận Serylda
6 ngày trước
Patrik

Patrik

EXCEL - EUW

Viktor
VS.

3/10/7

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Giày Khai Sáng Ionia
Kiếm Dài
Rìu Mãng Xà
Móng Vuốt Ám Muội
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:27 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
06:24 Rìu TiamatThuốc Tái Sử Dụng
08:33 Kiếm Dài
09:49 Kiếm Dài
10:46 Búa Chiến Caulfield
12:53 Kiếm DàiGiày
14:33 Rìu Mãng XàKiếm Dài
18:13 Dao Hung TànGiày Khai Sáng Ionia
19:31 Kiếm Dài
22:52 Kiếm Dài
24:53 Búa Chiến Caulfield
25:40 Móng Vuốt Ám Muội
26:14 Kiếm Dài
6 ngày trước
Pabu

Pabu

- EUW

Ryze
VS.

12/7/8

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Móng Vuốt Ám Muội
Kiếm Ma Youmuu
Giày Khai Sáng Ionia
Thương Phục Hận Serylda
Búa Chiến Caulfield
Vũ Điệu Tử Thần
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:04 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
04:31 Dao Hung TànKiếm Dài
07:48 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
09:59 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMáy Quét Oracle
11:59 Dao Hung TànGiày Khai Sáng Ionia
14:18 Búa Chiến Caulfield
17:15 Kiếm Ma Youmuu
18:02 Kiếm DàiKiếm Dài
20:08 Cung Xanh
21:47 Kiếm DàiKiếm Dài
23:41 Thương Phục Hận Serylda
24:16 Kiếm DàiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
25:19 Búa Chiến Caulfield
26:43 Cuốc Chim
29:51 Vũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
32:13 Búa Chiến CaulfieldDược Phẩm Phẫn Nộ
6 ngày trước
iBoy

iBoy

Rare Atom - KR

Sylas
VS.

2/3/0

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Móng Vuốt Ám Muội
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
03:30 Dao Hung TànMáy Quét Oracle
04:53 Giày
07:28 Kiếm DàiKiếm Dài
08:46 Búa Chiến CaulfieldGiày Khai Sáng Ionia
12:52 Móng Vuốt Ám Muội

Tướng khắc chế Qiyana Mid

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Qiyana Rừng

Anh em có muốn biết Alistar mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Qiyana>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Qiyana

Bảng Ngọc tái tổ hợp Qiyana

Sự lựa chọn thứ 2

Bảng ngọc Qiyana

Qiyana Nữ Hoàng Nguyên tố một vị tướng sức mạnh đặc biệt.

- Bảng ngọc Qiyana CHUẨN XÁC -> Đắc thắng -> Kháng hiệu ứng -> Nhát chém ân huệ -> Chinh Phục

- Bảng bổ trợ Qiyana Top Sốc điện - sát thủ oneshot combo

Trong đó nhánh ngọc chính của cô Qiyana: Ngọc chuẩn xác, ngọc đắc thắng, ngọc Kháng hiệu ứng, ngọc Nhát Chém Ân Huệ.

Xem thêm cách lên đồ Brand Brand

Với tác dụng của các loại ngọc này được hiểu như sau:

1, Với Ngọc Chuẩn Xác: sẽ giúp làm tăng khả năng gây sát thương lâu dài của tướng đội bạn

2, Ngọc Kháng hiệu ứng:Ngọc khánh hiệu ứng để tối ưu được sự cơ động của vị tướng này giúp vị tướng này dễ dàng di chuyển.

3, Ngọc Đắc Thắng: phục hồi 15% máu  đã mất. Với loại ngọc này nhằm mục tiêu để hồi một lượng máu khi hỗ trợ hoặc ăn mạng trong giao tranh nhanh chóng.

4, Ngọc Huyền Thoại: cho tốc độ đánh vĩnh viễn sau khi đã hạ gục được kẻ địch.

5, Ngọc Nhát Chém Ân Huệ: Đây là một trong những ể bạn có thể dễ dàng kết liễu tướng địch còn thấp máu, nhất là ad, ap đội bạn . Đây là việc tăng thêm 10% sát thương khi đang có dưới 40% máu.

Bên cạnh nhánh ngọc chính, nhánh ngọc phụ cũng có vai trò cực quan trọng trong trận đấu của Qiyana .

Với nhánh phụ có thể chọn chuẩn xác khi có ngọc đắc thắng và nhát chém ân huệ, tăng thêm chút sát thương cho bạn.

Bảng bổ trợ Qiyana Top Sốc điện  và  sát thủ oneshot combo

Qiyana Nữ Hoàng Nguyên Tố Mới với chuẩn kiếm Quỷ Kiếm Darkin mạnh nhất tại đây.

Cách lên đồ Qiyana

Cách lên đồ Qiyana

Khi lên đồ cho Qiyana bạn thỏai mái lên đồ đa dạng, tuy nhiên để giúp nâng cao được vẻ đẹp của Nữ Hoàng Nguyên tố, bạn nên chọn kiểu buit theo kiểu sát thủ.

Như : Kiếm ma Youmuu + Dạ kiếm Draktharr + Áo choàng tối + Giáp thiên thần.

Trường hợp bạn được đi top hoặc mid có thể lên thêm chiếc rìu đen. Phần giày để tránh có được sát thương vật lý từ đội đối thủ thì nên sử dụng giày ninja để giảm sát thương vật lý.

Trường hợp tim của bạn có nhiều pháp sư, thì bạn sử dụng loại giày thủy ngân kết hợp chùy gai để tránh sốc dame phép và giảm đi hiệu ứng khống chế giao tranh.

Trường hợp bản sử dụng Qiyana để đi dừng, thì nên lựa chọn mua giày cơ động, để tận dụng được động cơ của mình để đi ăn mạng tạo lợi thế cho team bạn.

Cách chơi Qiyana

Vòng rừng Qiyana

Vòng rừng Qiyana đội xanh

Vòng rừng Qiyana đội xanh

Vòng rừng Qiyana đội đỏ

Vòng rừng Qiyana đội đỏ

Combo 1:

Cách chơi Qiyana combo 1

Combo 2:

Cách chơi Qiyana combo 2

Combo 3:

Cách chơi Qiyana combo 3

Các thứ tự tăng kỹ năng cho Qiyana max: Q -> E -> W.

Tập trung vào nội tại - Đặc Quyền Hoàng Gia

Sử dụng đòn đánh hoặc kỹ năng đầu tiên áp dụng cho đối phương, điều này sẽ gây thêm 15-83 sát thương vật lý. Đối với mỗi mục tiêu thì kỹ năng này được hồi chiêu trong vòng 2 giây. Và làm mới khi sử dụng mượn lực địa hình W.

Nhát Chém Nguyên Tố - Q

Thực hiện ném lưỡi dao ra phía trước và và gây 85/105/125/145/165 (+100% SMCK cơ bản) thì  sát thương cho các kẻ địch trong một đường thẳng. Điều này sẽ khiến cho đối phương phải chịu sát thương 75%. Trường hợp Qiyana còn nguyên tố sẽ bay về trước rồi phát nổ.

Sông : Sẽ khiến trói chân kẻ địch trong nháy mắt khi trúng đòn và làm chậm 20% vào những giây sau đó.

Tường: Điều này sẽ gây thêm 51/63/75/87/99 (+60% bAD) sát thương lên mục tiêu dưới còn 50% máu.

Bụi:Sẽ để lại một vệt tàng hình và tăng 20% tốc độ di chuyển, làm vệt này sẽ biến mất nếu Qiyana rời khỏi nó, hoặc sẽ tấn công trong khi đang đứng trong nó hay  sau 3.5 giây.

Mượn Lực Địa hình W

Bạn sẽ kích hoạt Qiyana lao tới được cac điểm chỉ định sau đó thực hiện thu thập những nguyên tố vào vũ khí tại vị tri đó.

Nội tại: Trong khi vũ khí có nguyên tố Qiyana sẽ tăng nhanh được 20% tốc độ đánh và gây thêm  8/16/24/32/40 (+30% SMPT)(+20% SMCK cơ bản) sat thương.

Táo Bạo - E

Qiyana nhanh chóng lướt một khoảng cách cố định và kẻ địch chắn đường sẽ phải chịu sát thương

Chiêu cuối “Thế Giới Bùng Nổ”

Với việc bắn ra một luồng sóng không có sát thương, điều này sẽ đẩy kẻ địch lùi ra phía sau và dừng lại khi trúng tường.Tùy thuộc vào mỗi địa hình (Tường, Sông, Bụi) trúng luồng sóng này sẽ phát nổ và gây sát thương tương đương với 100/170/240 (+170% SMCK cơ bản) + 10% dẫn tới máu tối đa của kẻ địch đồng thời bị làm choáng 1 giây. Nếu mục tiêu ở xa thì mức độ choáng sẽ thấp hơn.

Vị trí của Qiyana

Đường giữa, Rừng, Đường trên

Phép bổ trợ Qiyana

Phép bổ trợ Qiyana

Là một Nữ Hoàn Nguyên tố, đồng thời là xạ thủ nên Qiyana cũng có một số phép bổ trợ thường thấy ở các xạ thủ khác khi chiến đấu trong Liên Minh Huyền Thoại như sau: Tốc biến, Hồi máu và Lá Chắn.

Điểm mạnh & yếu Qiyana

Điểm mạnh: có sự cơ động của một sát thủ, nhiều khống chế. Với một khả năng cơ động địa hình linh hỏa, có thể biến đổi ảo linh hoạt, nên dễ dàng chinh phục các địa hình khác nhau. Có thể gây sát thương mạnh, mặc dù lượng máu còn lại thấp, giúp giành lại được chiến thắng cao.

Điểm yếu: cách chơi của Qiyana khá linh hoạt nên cần đòi hỏi người chơi có được kỹ năng tốt, kèm độ am hiểu được chiêu thức tốt, để phát huy uy lực của Nữ Hoàng

Nếu lên đồ sát thủ sẽ rất yếu máu, nếu không biết chọn vị trí sẽ dễ bốc hơi trong giao tranh, ngoài ra bộ kỹ năng khá phức tạp với nhiều người chơi. Tầm đánh của Qiyana hơi ngắn nên bạn chưa chơi thạo khó có thể bảo vệ được chính mình.

Bảng kỹ năng Qiyana

Bảng kỹ năng Qiyana

Khắc chế Qiyana

Khắc chế Qiyana

Các tướng khắc chế Qiyana hiện nay là các tướng pháp sư cấu rỉa tay dài, nhiều khống chế như: Lissandra, Ahri, LeBlanc, Ryze, Layce, Taliyah ….

Trong đó có Ryze và Taliyah là một trong những tướng mạnh nhất.

#Qiyana #kicdo

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Di chuyển sát địa hình sẽ giúp tăng tốc độ, đồng thời giao tranh khi ờ gần tường rất dễ đẩy và tạo ra nhiều sát thương hơn. Sử dụng nguyên tố cỏ để solo dễ né và chủ động hơn.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante