Bảng Ngọc Qiyana mùa 14, Cách Lên Đồ Qiyana build mạnh nhất

Author: Son Acton

Qiyana mùa 14: Hướng dẫn Cách lên đồ và bảng ngọc Qiyana Sốc Điện. Cách chơi combo và list tướng khắc chế Qiyana tại Kicdo.

Guide Qiyana mùa 14

Qiyana

Patch 14.7

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.94%
Tỷ lệ chọn 2.5%
Tỷ lệ Ban 2.2%
Cách lên đồ Qiyana
Cách lên đồ Qiyana và bảng ngọc

Bảng ngọc Qiyana Middle với Win 44.14% và Pick 36.9%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Chốt Chặn Cuối Cùng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Mãng Xà Kích        

Nguyệt Quế Cao Ngạo        

Bảng ngọc Qiyana aram với Win 43.51% và Pick 60.55%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Nguyên Tố Luân        

Thương Phục Hận Serylda        

Trang bị Qiyana Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Mãng Xà Kích        

Giày Khai Sáng Ionia        

Gươm Thức Thời        

Thương Phục Hận Serylda        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Lên đồ Qiyana Rừng

Kiếm Âm U        

Giày Khai Sáng Ionia        

Móng Vuốt Ám Muội        

Thương Phục Hận Serylda        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Qiyana Aram

Nguyệt Đao        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Manamune        

Thương Phục Hận Serylda        

Súng Hải Tặc        

Áo Choàng Bóng Tối        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
60%
169 matches
Đường
83%
12%
Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Precision
37%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Resolve
28%
Boots
Ionian Boots of Lucidity
84%
Mercury s Treads
4%
Boots of Swiftness
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Profane Hydra
64%
Youmuu s Ghostblade
64%
Serylda s Grudge
40%
Edge of Night
23%
Axiom Arc
20%
Manamune
14%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
56%
Summoner Spell Ignite
30%
Skill Order
Qiyana s Q: Elemental Wrath / Edge of Ixtal
Q
Qiyana s W: Terrashape
W
Qiyana s E: Audacity
E
13 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Nidalee
VS.

2/7/5

Tốc Biến
Trừng Phạt
Nguyên Tố Luân
Kiếm Ma Youmuu
Cung Xanh
Giày
Kiếm Dài
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:14 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
00:47 Máy Quét Oracle
04:02 Kiếm DàiKiếm Dài
08:01 Dao Hung TànKiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
09:22 Búa Chiến CaulfieldGiày
11:37 Kiếm Ma YoumuuKiếm Dài
14:05 Dao Hung TànKiếm Dài
15:38 Kiếm Dài
18:50 Nguyên Tố LuânKiếm Dài
20:47 Kiếm Dài
22:41
24:03 Cung XanhKiếm Dài
15 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Hecarim
VS.

6/3/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Nguyên Tố Luân
Kiếm Ma Youmuu
Thương Phục Hận Serylda
Kiếm Dài
Giày
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:32 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
04:40 Dao Hung TànGiày
07:56 Búa Chiến Caulfield
10:14 Kiếm Ma YoumuuKiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:53 Dao Hung TànMáy Quét OracleKiếm Dài
16:03 Búa Chiến Caulfield
16:54 Nguyên Tố LuânKiếm Dài
20:12 Cung Xanh
22:24 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
24:17 Thương Phục Hận SeryldaKiếm Dài
16 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Hecarim
VS.

16/2/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Thương Phục Hận Serylda
Kiếm Ma Youmuu
Kiếm Âm U
Kiếm Dài
Giày Thủy Ngân
Nguyên Tố Luân
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:24 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
05:10 Dao Hung TànMáy Quét Oracle
07:56 Búa Chiến Caulfield
09:07 Kiếm Ma Youmuu
11:39 Dao Hung TànKiếm DàiGiàyMắt Kiểm Soát
14:23 Nguyên Tố Luân
17:31 Cung XanhKiếm DàiKiếm Dài
19:23 Thương Phục Hận SeryldaKiếm Dài
21:50 Giày Thủy NgânDao Hung TànMắt Kiểm Soát
23:32 Kiếm Âm UKiếm DàiDược Phẩm Phẫn Nộ
19 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Bel'Veth
VS.

8/7/2

Tốc Biến
Trừng Phạt
Nguyên Tố Luân
Kiếm Ma Youmuu
Thương Phục Hận Serylda
Kiếm Ác Xà
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:03 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
03:50 Kiếm DàiKiếm DàiMáy Quét Oracle
06:29 Dao Hung TànKiếm DàiGiày
10:24 Búa Chiến CaulfieldKiếm DàiKiếm Dài
13:47 Kiếm Ma YoumuuDao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:06 Nguyên Tố Luân
18:27 Cuốc Chim
19:38 Kiếm DàiKiếm Dài
20:42 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
22:05 Kiếm Ác Xà
25:38 Cung XanhMắt Kiểm Soát
27:03 Búa Chiến Caulfield
28:10 Thương Phục Hận SeryldaGiày Khai Sáng Ionia
19 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Taliyah
VS.

15/1/8

Tốc Biến
Trừng Phạt
Thương Phục Hận Serylda
Kiếm Ma Youmuu
Giày Thủy Ngân
Kiếm Dài
Nguyên Tố Luân
Kiếm Dài
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:02 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
01:03 Máy Quét Oracle
04:01 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
06:49 Kiếm Ma Youmuu
09:54 Dao Hung TànGiàyMắt Kiểm Soát
10:40 Kiếm Dài
15:00 Nguyên Tố LuânKiếm Dài
19:03 Thương Phục Hận SeryldaMắt Kiểm Soát
20:32 Giày Thủy NgânKiếm DàiKiếm Dài

Anh em có muốn biết Alistar mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Qiyana

Bảng Ngọc tái tổ hợp Qiyana

Sự lựa chọn thứ 2

Bảng ngọc Qiyana

Qiyana Nữ Hoàng Nguyên tố một vị tướng sức mạnh đặc biệt.

- Bảng ngọc Qiyana CHUẨN XÁC -> Đắc thắng -> Kháng hiệu ứng -> Nhát chém ân huệ -> Chinh Phục

- Bảng bổ trợ Qiyana Top Sốc điện - sát thủ oneshot combo

Trong đó nhánh ngọc chính của cô Qiyana: Ngọc chuẩn xác, ngọc đắc thắng, ngọc Kháng hiệu ứng, ngọc Nhát Chém Ân Huệ.

Xem thêm cách lên đồ Brand Brand

Với tác dụng của các loại ngọc này được hiểu như sau:

1, Với Ngọc Chuẩn Xác: sẽ giúp làm tăng khả năng gây sát thương lâu dài của tướng đội bạn

2, Ngọc Kháng hiệu ứng:Ngọc khánh hiệu ứng để tối ưu được sự cơ động của vị tướng này giúp vị tướng này dễ dàng di chuyển.

3, Ngọc Đắc Thắng: phục hồi 15% máu  đã mất. Với loại ngọc này nhằm mục tiêu để hồi một lượng máu khi hỗ trợ hoặc ăn mạng trong giao tranh nhanh chóng.

4, Ngọc Huyền Thoại: cho tốc độ đánh vĩnh viễn sau khi đã hạ gục được kẻ địch.

5, Ngọc Nhát Chém Ân Huệ: Đây là một trong những ể bạn có thể dễ dàng kết liễu tướng địch còn thấp máu, nhất là ad, ap đội bạn . Đây là việc tăng thêm 10% sát thương khi đang có dưới 40% máu.

Bên cạnh nhánh ngọc chính, nhánh ngọc phụ cũng có vai trò cực quan trọng trong trận đấu của Qiyana .

Với nhánh phụ có thể chọn chuẩn xác khi có ngọc đắc thắng và nhát chém ân huệ, tăng thêm chút sát thương cho bạn.

Bảng bổ trợ Qiyana Top Sốc điện  và  sát thủ oneshot combo

Qiyana Nữ Hoàng Nguyên Tố Mới với chuẩn kiếm Quỷ Kiếm Darkin mạnh nhất tại đây.

Cách lên đồ Qiyana

Cách lên đồ Qiyana

Khi lên đồ cho Qiyana bạn thỏai mái lên đồ đa dạng, tuy nhiên để giúp nâng cao được vẻ đẹp của Nữ Hoàng Nguyên tố, bạn nên chọn kiểu buit theo kiểu sát thủ.

Như : Kiếm ma Youmuu + Dạ kiếm Draktharr + Áo choàng tối + Giáp thiên thần.

Trường hợp bạn được đi top hoặc mid có thể lên thêm chiếc rìu đen. Phần giày để tránh có được sát thương vật lý từ đội đối thủ thì nên sử dụng giày ninja để giảm sát thương vật lý.

Trường hợp tim của bạn có nhiều pháp sư, thì bạn sử dụng loại giày thủy ngân kết hợp chùy gai để tránh sốc dame phép và giảm đi hiệu ứng khống chế giao tranh.

Trường hợp bản sử dụng Qiyana để đi dừng, thì nên lựa chọn mua giày cơ động, để tận dụng được động cơ của mình để đi ăn mạng tạo lợi thế cho team bạn.

Cách chơi Qiyana

Vòng rừng Qiyana

Vòng rừng Qiyana đội xanh

Vòng rừng Qiyana đội xanh

Vòng rừng Qiyana đội đỏ

Vòng rừng Qiyana đội đỏ

Combo 1:

Cách chơi Qiyana combo 1

Combo 2:

Cách chơi Qiyana combo 2

Combo 3:

Cách chơi Qiyana combo 3

Các thứ tự tăng kỹ năng cho Qiyana max: Q -> E -> W.

Tập trung vào nội tại - Đặc Quyền Hoàng Gia

Sử dụng đòn đánh hoặc kỹ năng đầu tiên áp dụng cho đối phương, điều này sẽ gây thêm 15-83 sát thương vật lý. Đối với mỗi mục tiêu thì kỹ năng này được hồi chiêu trong vòng 2 giây. Và làm mới khi sử dụng mượn lực địa hình W.

Nhát Chém Nguyên Tố - Q

Thực hiện ném lưỡi dao ra phía trước và và gây 85/105/125/145/165 (+100% SMCK cơ bản) thì  sát thương cho các kẻ địch trong một đường thẳng. Điều này sẽ khiến cho đối phương phải chịu sát thương 75%. Trường hợp Qiyana còn nguyên tố sẽ bay về trước rồi phát nổ.

Sông : Sẽ khiến trói chân kẻ địch trong nháy mắt khi trúng đòn và làm chậm 20% vào những giây sau đó.

Tường: Điều này sẽ gây thêm 51/63/75/87/99 (+60% bAD) sát thương lên mục tiêu dưới còn 50% máu.

Bụi:Sẽ để lại một vệt tàng hình và tăng 20% tốc độ di chuyển, làm vệt này sẽ biến mất nếu Qiyana rời khỏi nó, hoặc sẽ tấn công trong khi đang đứng trong nó hay  sau 3.5 giây.

Mượn Lực Địa hình W

Bạn sẽ kích hoạt Qiyana lao tới được cac điểm chỉ định sau đó thực hiện thu thập những nguyên tố vào vũ khí tại vị tri đó.

Nội tại: Trong khi vũ khí có nguyên tố Qiyana sẽ tăng nhanh được 20% tốc độ đánh và gây thêm  8/16/24/32/40 (+30% SMPT)(+20% SMCK cơ bản) sat thương.

Táo Bạo - E

Qiyana nhanh chóng lướt một khoảng cách cố định và kẻ địch chắn đường sẽ phải chịu sát thương

Chiêu cuối “Thế Giới Bùng Nổ”

Với việc bắn ra một luồng sóng không có sát thương, điều này sẽ đẩy kẻ địch lùi ra phía sau và dừng lại khi trúng tường.Tùy thuộc vào mỗi địa hình (Tường, Sông, Bụi) trúng luồng sóng này sẽ phát nổ và gây sát thương tương đương với 100/170/240 (+170% SMCK cơ bản) + 10% dẫn tới máu tối đa của kẻ địch đồng thời bị làm choáng 1 giây. Nếu mục tiêu ở xa thì mức độ choáng sẽ thấp hơn.

Vị trí của Qiyana

Đường giữa, Rừng, Đường trên

Phép bổ trợ Qiyana

Phép bổ trợ Qiyana

Là một Nữ Hoàn Nguyên tố, đồng thời là xạ thủ nên Qiyana cũng có một số phép bổ trợ thường thấy ở các xạ thủ khác khi chiến đấu trong Liên Minh Huyền Thoại như sau: Tốc biến, Hồi máu và Lá Chắn.

Điểm mạnh & yếu Qiyana

Điểm mạnh: có sự cơ động của một sát thủ, nhiều khống chế. Với một khả năng cơ động địa hình linh hỏa, có thể biến đổi ảo linh hoạt, nên dễ dàng chinh phục các địa hình khác nhau. Có thể gây sát thương mạnh, mặc dù lượng máu còn lại thấp, giúp giành lại được chiến thắng cao.

Điểm yếu: cách chơi của Qiyana khá linh hoạt nên cần đòi hỏi người chơi có được kỹ năng tốt, kèm độ am hiểu được chiêu thức tốt, để phát huy uy lực của Nữ Hoàng

Nếu lên đồ sát thủ sẽ rất yếu máu, nếu không biết chọn vị trí sẽ dễ bốc hơi trong giao tranh, ngoài ra bộ kỹ năng khá phức tạp với nhiều người chơi. Tầm đánh của Qiyana hơi ngắn nên bạn chưa chơi thạo khó có thể bảo vệ được chính mình.

Bảng kỹ năng Qiyana

Bảng kỹ năng Qiyana

Khắc chế Qiyana

Khắc chế Qiyana

Các tướng khắc chế Qiyana hiện nay là các tướng pháp sư cấu rỉa tay dài, nhiều khống chế như: Lissandra, Ahri, LeBlanc, Ryze, Layce, Taliyah ….

Trong đó có Ryze và Taliyah là một trong những tướng mạnh nhất.

#Qiyana #kicdo

Khắc chế Qiyana>

Đối thủ đường giữa

Bình luận