Thử thách trí nhớ

Game thử thách trí nhớ qua việc lật 2 hình giống nhau sau khi bị ẩn.

Thử thách trí nhớ
play

Xem thêm: Đá Bóng

Đây vừa là game vừa là bài tập luyện cho trí não khả năng nhớ các hình ảnh.

Cách chơi:

Ban phải nhớ thật nhanh các hình giống nhau. Sau đó chỉ việc lật các lá giống nhau sau khi bị úp

Post by Son Nguyen · in 06-12-2021 · view: 6056

Bình luận