Áo Choàng Hắc Quang

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.800 vàng
  • Công thức ghép: Tàn Tích của Bami + Áo Choàng Ám Ảnh + 550 vàng
  • 600 Máu
  • 40 Kháng Phép
  • 100% Hồi Phục Cơ Bản
  • Nội Tại - Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây 10 (+1,75% máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch xung quanh (tăng thêm 25% với lính) trong 3 giây. Nhận hoặc gây sát thương sẽ đặt lại thời gian tác dụng của hiệu ứng này.
  • Nội Tại - Tàn Phá: Tiêu diệt một kẻ địch (không tính mắt, các đơn vị không phải công trình) sẽ gây 20 (+3,5% máu cộng thêm) sát thương phép trong một khu vực quanh chúng.