Búa Gỗ

Author: Son Acton
Búa Gỗ giờ là một trang bị hồi máu giúp các đấu sĩ sống lâu hơn trong giao tranh. Nội tại của nó đã được chuyển sang một trang bị khác, Một vài dòng nữa là tới ấy mà.
TỔNG GIÁ1100 vàng
CÔNG THỨCHồng Ngọc + Kiếm Dài + 350 vàng
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH15
MÁU200
BỀN BỈSau khi gây sát thương vật lý lên tướng, hồi lại [2% cận chiến | 1% đánh xa] máu tối đa trong 6 giây