Chén thánh

Author: Son Acton
 Chén Thánh được giới thiệu là một trang bị thành phần mới, giúp ghép thành các trang bị cho thuật sư và cho phép tướng hỗ trợ có thêm khả năng hồi năng lượng vào đầu trận. 

  • Tổng Giá: 950 vàng
  • Công Thức: Hồng Ngọc + Bùa Tiên + 250 vàng
  • Máu: 200
  • Hồi năng lượng cơ bản: 50%
  • Nội Tại Duy Nhất - Hài Hòa: Tăng 25% hồi máu cơ bản với mỗi 25% hồi năng lượng cộng thêm