Chuông Bảo Hộ Mikael

Author: Son Acton
TÊNHòm Bảo Hộ Mikael  Chuông Bảo Hộ Mikael
GIÁ2100 vàng  2300 vàng
CÔNG THỨCCốc Hài Hòa + Dị Vật Tai Ương + 500 vàng  Dị Vật Tai Ương + Áo Choàng Tím + 600 vàng
KHÁNG PHÉP40  50
ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% CDR  15 điểm hồi kỹ năng
GIẢI THUẬT TẬP TRUNGXóa bỏ mọi hiệu ứng làm chậm, trói, choáng, hôn gió, mù, câm lặng, khiêu khích, hoảng sợ trên mục tiêu đồng minh và cho miễn nhiễm làm chậm trong 2 giây (120 giây hồi chiêu)  Xóa mọi hiệu ứng khống chế (trừ Hất Tung và Áp Chế) trên đồng minh và hồi phục 100-200 (cấp đồng minh 1-18) máu (120 giây hồi chiêu)
LOẠI BỎHÀI HÒAKhông còn nhận thêm hồi phục máu theo hồi phục năng lượng