Chùy Hấp Huyết

Author: Son Acton

Sống Sót

Cho đấu sĩ khả năng lật kèo ngoạn mục từ hồi máu kích hoạt và tăng sát thương khi thấp máu.
Chùy Hấp Huyết