Cưa Xích Hóa Kỹ

Author: Son Acton

Chống Hồi Phục

Vết Thương Sâu cho các đấu sĩ và sát thủ, giúp bạn kết liễu những kẻ địch hồi máu dai dẳng sau khi đã kéo máu chúng xuống đủ thấp.
Cưa Xích Hóa Kỹ