Đá Hắc Hóa

Author: Son Acton
Cung Xanh là trang bị thành phần cho xuyên giáp. Giờ cũng đã có Đá Hắc Hóa là trang bị thành phần cho xuyên kháng phép.
TỔNG GIÁ1250 vàng
CÔNG THỨCSách Cũ + 815 vàng
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT25
XUYÊN KHÁNG PHÉP15%