Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ

Author: Son Acton

Chứa Mắt Kiểm Soát

Mạnh mẽ hơn về cuối trận khi ô chứa mắt giờ đây là một ô đồ mạnh mẽ. Sau phải là 5, khi bạn có tận 6 ô đồ?

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁ2300 vàng
CÔNG THỨCĐá Tỏa Sáng - Cảnh Giác + 1200 vàng
ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG40
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN10%

Hiệu Ứng

HỘP MẮT BÍ MẬTTrang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát
TẦM NHÌN IXTALTăng lượng Mắt Kiểm Soát và Mắt Xanh có thể cắm lên 1
ĐIỀU KIỆN MUACần có Đá Tỏa Sáng Cảnh Giác (nâng cấp từ Đá Tỏa Sáng Bất Định)