Đá Tỏa Sáng - Bất Định

Author: Son Acton

Chứa Mắt Kiểm Soát

Cần một chỗ trong ô đồ hả? Đây là giải pháp dành cho những người chơi hỗ trợ, giờ đây bạn có thêm một chỗ trống để chứa Mắt Kiểm Soát

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁ 1100 vàng
ĐIỀU KIỆN MUA Cấp 13 trở lên

Hiệu Ứng

HỘP MẮT BÍ MẬT Trang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát
ĐẾ CHẾ RỰC RỠTrang bị này sẽ chuyển thành Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác sau khi đặt xuống 20 Mắt Xanh