Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác

Author: Son Acton

Chứa Mắt Kiểm Soát

Cho ô đồ cuối cùng của bạn một chút chỉ số, nhưng không khiến bạn phải từ bỏ việc cắm mắt kiểm soát.

Chỉ Số Cơ Bản

CÔNG THỨCNâng cấp từ Đá Tỏa Sáng Bất Ổn
ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG25

Hiệu Ứng

HỘP MẮT BÍ MẬTTrang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát
TẦM NHÌN IXTALTăng lượng Mắt Kiểm Soát và Mắt Xanh có thể cắm lên 1