Đai Tên Lửa Hextech

Author: Son Acton

Cơ Động

Đai Tên Lửa cho phép những pháp sư tầm ngắn có thể lao đến và hủy diệt kẻ địch.
Đai Tên Lửa Hextech