Đao Tím

Author: Son Acton

Giờ sẽ tăng tốc độ di chuyển mỗi đòn đánh thay vì hồi phục.

Với khá nhiều lựa chọn hút máu mới trong dàn Thần Thoại, chúng tôi không muốn hiệu ứng hồi máu trở nên quá tràn lan. Vì vậy, nó sẽ được thay bằng tốc độ di chuyển, cho phép những đấu sĩ cơ động (Fiora, Yi, Ekko,...) có thêm độ đa dụng. Thêm vào đó sẽ là nhiều SMCK hơn để phù hợp với các đấu sĩ.
Đao Tím