Dây Chuyền Chuộc Tội

Author: Son Acton
GIÁ2100 vàng  2300 vàng
CÔNG THỨCVòng Tay Pha Lê + Dị Vật Tai Ương + 650 vàng  Hỏa Ngọc + Dị Vật Tai Ương + 700 vàng
SỨC MẠNH LÁ CHẮN & HỒI MÁU10%  20%
ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% CDR  15 điểm hồi kỹ năng
LOẠI BỎHỒI PHỤC MÁU CƠ BẢN50%  0
HỒI NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN 100% 100%
PHÁN QUYẾT (KÍCH HOẠT)Không còn gây sát thương lên lính hoặc tăng gấp 3 hiệu quả từ Tăng Hồi Máu và Lá Chắn