Dây Chuyền Iron Solari

Author: Son Acton

Chống Sát Thương

Tạo lá chắn và tăng chống chịu cho đội hình, bảo vệ họ khỏi sát thương
Dây Chuyền Iron Solari