Dây Chuyền Sự Sống

Author: Son Acton
Cho bạn một lượng kháng phép tương đương với Giáp Tay Seeker để giúp bạn sống sót với những kèo đấu pháp sư khó.
TỔNG GIÁ1200 vàng
CÔNG THỨCÁo Vải + Sách Cũ + 315 vàng
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT25
KHÁNG PHÉP25
THÍCH NGHIMỗi 60 giây, tăng 3 kháng phép (tối đa 15). Nhận sát thương phép từ tướng giảm thời gian đến lần nhận tiếp theo bằng 5% lượng sát thương nhận (ví dụ: nhận 100 sát thương phép sẽ giảm thời gian này đi 5 giây).