Dị Vật Tai Ương

Author: Son Acton
CÔNG THỨCBùa Tiên + Bùa Tiên + 550 vàng  Bùa Tiên + 550 vàng (tổng giá không đổi)
SỨC MẠNH HỒI MÁU & LÁ CHẮN5%  10%
LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10%  0%