Động Cơ Vũ Trụ

Author: Son Acton

Giảm Hồi Chiêu

Nếu tôn chỉ của bạn là tung chiêu thật nhiều thay vì một chiêu mạnh mẽ (đồng thời chạy như một cơn gió), đây là trang bị dành cho bạn.
Động Cơ Vũ Trụ