Giáp Cai Ngục

Author: Son Acton
Thay đổi hiệu ứng cũ thành một hiệu ứng mạnh mẽ nhưng cũng ích kỷ hơn
TỔNG GIÁ1000 vàng
CÔNG THỨCGiáp Lụa + Giáp Lụa + 400 vàng
GIÁP40
CỨNG NHƯ ĐÁGiảm sát thương nhận vào từ đòn đánh thường bằng 0.5% máu cộng thêm, tối đa 40% sát thương cơ bản của đòn đánh đó