Giáp Tay Seeker

Author: Son Acton
Đơn giản hóa trang bị
TỔNG GIÁ900 vàng
CÔNG THỨCGiáp Lụa + Sách Cũ + 165 vàng
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT30
GIÁP15
CON ĐƯỜNG CỦA PHÙ THỦYGiết một đơn vị tăng 1 giáp, cộng dồn tối đa 30 lần