Giáp Thiên Nhiên

Author: Son Acton

Tăng dần kháng phép

Giáp Thiên Nhiên tăng khả năng chống chịu và tốc độ cho các tướng đỡ đòn khi đối đầu với đội hình nhiều kỹ năng sát thương phép.

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁ 2900 vàng
CÔNG THỨCÁo Choàng Tím + Đai Thanh Thoát + Hồng Ngọc + 800 vàng
MÁU 350
KHÁNG PHÉP 60
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 5%
HẤP THUChịu sát thương từ kỹ năng cho 6 tốc độ di chuyển và 4 kháng phép trong 5 giây (cộng dồn tối đa 5 lần; mỗi kỹ năng riêng biệt cho một cộng dồn)