Giày Bạc

Author: Son Acton

Giá: 1000 | Tốc độ di chuyển

+ 50 Tốc độ di chuyển

Trơn láng: Hiệu quả của các hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển bị giảm đi 25%.

Phi tốc (Kích hoạt): Tăng tốc độ di chuyển lên 15% trong 3 giây. Gây hoặc nhận sát thương từ tướng sẽ xóa bỏ Phi Tốc (60 giây hồi chiêu).