Giày Thép Gai

Author: Son Acton
Được rồi, ngày xửa ngày xưa, Giày Ninja cho tỉ lệ né tránh, cho phép người chơi né tránh hoàn toàn những đòn đánh, vì thế nó mới có tên là... Giày Ninja. Nhưng nó đã bị bỏ từ hồi... ừm... 2012. Vì vậy, rốt cuộc chúng tôi cũng đã có cơ hội để thay tên đổi họ và làm mới trang bị này để giúp nó không còn vô lý nữa.
ĐỔI TÊNGiày Ninja  Giày Thép Gai