Gươm Thức Thời

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.700 vàng
  • Công thức ghép: Dao Hung Tàn + Lông Đuôi + 800 vàng
  • 55 Sức Mạnh Công Kích
  • 18 Sát Lực
  • 6% Tốc Độ Di Chuyển
  • Nội Tại - Chuẩn Bị: Sau khi thoát giao tranh với Tướng trong 8 giây, nhận thêm 5-10 Sát Lực (tùy theo cấp độ). Lượng Sát Lực này duy trì trong 3 giây sau khi gây sát thương lên tướng.
  • Nội Tại - Tẩu Thoát: Nếu một tướng địch bị tiêu diệt trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ bạn, nhận thêm 150 Tốc Độ Di Chuyển giảm dần trong 1,5 giây.