Gương Thần Bandle

Author: Son Acton
Lấp đầy một khoảng trống trong hệ thống khi trang bị hồi năng lượng không còn bị buộc phải dính với sức mạnh lá chắn và hồi máu.
TỔNG GIÁ1050 vàng
CÔNG THỨCBùa Tiên + Sách Cũ + 365 vàng
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT20
ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10
NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC50%