Hành Trang Thám Hiểm

Author: Son Acton
  • Tổng Giá: 2.400 vàng
  • Công thức ghép: Đai Thanh Thoát + Giáp Lưới + 700 vàng
  • 250 Máu
  • 40 Giáp
  • 5% Tốc Độ Di Chuyển Cộng Thêm
  • Nội Tại - Dẫn Đường: Khi di chuyển, tăng thêm tối đa 20 Tốc Độ Di Chuyển. Khi đạt cộng dồn tối đa, để lại phía sau một vệt giúp tăng Tốc Độ Di Chuyển cho các tướng đồng minh một lượng bằng 15% Tốc Độ Di Chuyển của bạn. Đòn Đánh tiếp theo của bạn giải phóng Tốc Độ Di Chuyển được tích trữ; đối với tướng Cận Chiến khi đạt tốc độ tối đa, Đòn Đánh này cũng sẽ Làm Chậm mục tiêu đi 50% trong 1 giây.