Hỏa Khuẩn

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.800 vàng
  • Công thức ghép: Bí Chương Thất Truyền + Sách Quỷ + 700 vàng
  • 80 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • 600 Năng Lượng
  • Ai Oán: Nhận 20 Điểm Hồi Kỹ Năng cho Chiêu Cuối.
  • Màn Sương Căm Hận: Ngọn Lửa Tối Thượng: Mỗi khi gây sát thương lên một tướng địch bằng Chiêu Cuối, thiêu đốt mặt đất dưới chân chúng trong 3 giây, gây 60 (+6% SMPT) sát thương phép mỗi giây và giảm Kháng Phép của chúng đi (1 cho mỗi cấp độ người dùng) nếu chúng đứng trên ngọn lửa. (Lưu ý: Bán kính tăng dựa trên sát thương gây ra 250 (+2^(Số Sát Thương/100)) ; với bán kính tối đa là 550.)