Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi

Author: Son Acton

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi

Dần dần trở thành một thực thể bất khả chiến bại trong giao tranh.