Kiếm Điện Phong

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.900 vàng
  • Công thức ghép: Gậy Hung Ác + Mảnh Vỡ Kircheis + 863 vàng
  • 55 Sức Mạnh Công Kích
  • 18 Sát Lực
  • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • Nội Tại - Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện. Kỹ năng Lướt và Tàng Hình sẽ cho cộng dồn Tích Điện nhanh hơn 75%.
  • Nội Tại - Thiên Đường: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 100 sát thương vật lý và Làm Chậm kẻ địch đi 99% trong 0,75 giây (20% nếu là tướng đánh xa).