Kiếm Doran

Author: Son Acton
Mở rộng lượng tướng có thể sử dụng được trang bị này, bao gồm các tướng sử dụng nhiều chiêu thức hoặc sát thương hỗn hợp
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH8
MÁU80
DÀY DẶN TRẬN MẠCCho 2.5 Hút Máu Toàn Phần