Lưỡi Hái Bóng Đêm

Author: Son Acton

Liên Sát

Lưỡi Hái Bóng Đêm là một món đồ dành cho các tướng sát thủ hoặc đấu sĩ phép muốn hạ gục từng kẻ địch một, thay vì chỉ hạ một mục tiêu và thoát khỏi giao tranh.
Lưỡi Hái Bóng Đêm