Mãng Xà Kích

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.400 vàng
  • Công thức ghép: Rìu Tiamat + Gậy Hung Ác + 813 vàng
  • 60 Sức Mạnh Công Kích
  • 18 Sát Lực
  • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • Kích Hoạt - Chém Điên Loạn: Gây sát thương vật lý bằng 80% tổng Sức Mạnh Công Kích lên những kẻ địch gần đó. Sát thương này tăng lên thành 120% tổng Sức Mạnh Công Kích sát thương vật lý lên những kẻ địch còn dưới 30% máu.
  • Nội Tại - Đánh Lan: Đòn đánh gây 40% SMCK (tướng cận chiến) / 20% SMCK (tướng đánh xa) lên những kẻ địch trong phạm vi 450 khoảng cách xung quanh mục tiêu.