Mặt Nạ Ma Ám

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 1.300 vàng
  • Công thức ghép: Sách Cũ + Hồng Ngọc + 500 vàng
  • 35 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 200 Máu
  • Nội Tại - Điên Cuồng: Với mỗi giây trong giao tranh với tướng địch, gây thêm 2% sát thương (lên tối đa 6%).