Mặt Nạ Thống Khổ Liandry

Author: Son Acton

Khắc Chế Chống Chịu

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry đốt cháy kẻ địch theo máu tối đa và phát huy tác dụng mạnh mẽ trong những giao tranh kéo dài.
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry