Móng Vuốt Ám Muội

Author: Son Acton

Ám Sát

Móng Vuốt Ám Muội cho phép các sát thủ tiếp cận con mồi và khuếch đại sát thương lên chúng.
Móng Vuốt Ám Muội