Mũ Trụ Nguyền Rủa

Author: Son Acton

Duy trì sát thương

Trang bị mới dành cho các tướng đấu sư và pháp sư tầm ngắn cần lao vào giao tranh, chống chịu và gây sát thương theo thời gian
Mũ Trụ Nguyền Rủa