Mũi Khoan

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 1.100 vàng
  • Công thức ghép: Kiếm Dài + Hồng Ngọc + 350 vàng
  • 15 Sức Mạnh Công Kích
  • 250 Máu