Ngọc Quên Lãng

Author: Son Acton
Cho Vết Thương Sâu từ sớm, tương tự như Gươm Đồ Tể Ngọc Quên Lãng cũng sẽ mất đi xuyên kháng phép để lấy hiệu ứng này.
TỔNG GIÁ800 vàng
CÔNG THỨCSách Cũ + 365 vàng
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT30
NGUYỀN RỦAGây sát thương phép áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên Tướng trong 2 giây