Nguyệt Quế Cao Ngạo

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.000 vàng
  • Công thức ghép: Dao Hung Tàn + Búa Chiến Caufield + 900 vàng
  • 60 Sức Mạnh Công Kích
  • 18 Sát Lực
  • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • Nội Tại - Bản Ngã: Khi tiêu diệt một tướng địch, bạn nhận được một bức tượng của bản thân, nếu đã sở hữu tượng rồi thì nó sẽ được nâng cấp.
  • Nội Tại - Nổi Tiếng: Khi một tướng đã bị bạn gây sát thương trong vòng 3 giây bị hạ gục, nhận thêm 10 (+1 mỗi cấp tượng) Sức Mạnh Công Kích trong 60 giây.