Nhẫn Doran

Author: Son Acton
Nhẫn Doran giờ có thể được sử dụng bởi tướng không có năng lượng, và mang đến bài kiểm tra last-hit hồi xưa.
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT15
MÁU70
HỒI NĂNG LƯỢNGGiết lính hồi 6 năng lượng. Năng lượng hồi phụ trội (hoặc tướng không năng lượng) sẽ được chuyển hóa thành hồi máu với tỉ lệ 50%