Nước Mắt Nữ Thần

Author: Son Acton
Nước Mắt Nữ Thần giờ sẽ là một trang bị khởi đầu dành cho các pháp sư liều lĩnh muốn tăng tiến sức mạnh từ sớm. Cơ chế cộng dồn cũng được thay đổi để tránh trường hợp sử dụng chiêu thức bừa bãi và khuyến khích trao đổi.
TỔNG GIÁ400 vàng
NĂNG LƯỢNG150
TẬP TRUNGĐòn đánh gây thêm 5 sát thương lên lính
CỘNG DỒN NĂNG LƯỢNGTấn công một mục tiêu bằng kỹ năng tiêu hao một cộng dồn và tăng 3 năng lượng. Năng Lượng cộng thêm gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận một cộng dồn năng lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).