Phong Ấn Hắc Ám

Author: Son Acton
Phong Ấn giờ sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho những tướng không cần năng lượng, và giải phóng nó khỏi trói buộc với bình thuốc.
SỨC MẠNH PHÉP THUẬT15
MÁU40
LIỀU HOẶC CHẾTHỗ trợ hạ gục cho 1 cộng dồn, hạ gục cho 2 cộng dồn Vinh Quang, tối đa 10. Mất 4 cộng dồn khi chết.
VINH QUANGTăng 5 sức mạnh phép thuật mỗi cộng dồn Vinh Quang.